3 Δεκεμβρίου 2022

e-ΕΦΚΑ: Ποιες υπηρεσίες δεν εξυπηρετούνται πλέον στα ΚΕΠ

e-ΕΦΚΑ: Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες του, οι οποίες κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησαν σε συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δεύτερου, με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που υπήρχαν στις βάσεις δεδομένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες.

Η Ομάδα Εργασίας έχει ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, εργάζεται σε τρεις (3) άξονες:

Την αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που δεν έχουν πλέον νόημα ύπαρξης, είτε μέσω συγχώνευσης τους είτε μέσω κατάργησης τους από τα συστήματα του Δημοσίου
τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξη τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου αυτό είναι εφικτό
την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Στο παραπάνω πλαίσιο, με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Λεωνίδας Χριστόπουλος προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας, εξήντα οκτώ (68) διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, που κρίθηκαν παρωχημένες ή που παρέχονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ, ενώ 11 από αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί από μια Ενιαία Διαδικασία για τα Έξοδα Κηδείας, μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά.

Οι εξήντα οκτώ διαδικασίες που καταργούνται είναι οι εξής:

Τίτλος πιστοποιημένης διαδικασίας

 • Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
 • Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τη σύζυγο)
 • Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
 • Έξοδα κηδείας συνταξιούχου ΤΣΑΥ
 • Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Διαγραφή από τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Εγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Έκδοση νέου βιβλιάριου υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου)
 • Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
 • Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για τον ανασφάλιστο σύζυγο
 • Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
 • Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας (για τη σύζυγο)
 • Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη)
 • Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67)
 • Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Παιδιά / Ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια
 • Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Διαζευγμένη / ος εντός ενός έτους από την ημερομηνία του διαζευκτηρίου
 • Έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας ασφ. Δημοσίου/ Εν ενεργεία υπαλλήλου
 • Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Σύζυγος
 • Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος με αναστολή
 • Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Χήρα / ος
 • Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Ανύπαντρα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν
 • Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος
 • Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου
 • Απώλεια Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
 • Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου
 • Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)
 • Αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής
 • Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
 • Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
 • Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων
 • Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας
 • Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ταμείου
 • ΤΣΜΕΔΕ – Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Έγγραφή – Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
 • Επανεκτύπωση ειδοποίησης /απόδειξης καταβολής εισφοράς
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ
 • Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση
 • Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση
 • Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών
 • Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους)
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής σε μη απογεγραμμένες/ους στο ΙΚΑ ατομικές επιχειρήσεις –επιτηδευματίες (φυσικά πρόσωπα)
 • ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους μηχανογραφικά).
 • ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
 • 2141
  ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
 • Έκδοση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Έκδοση βεβαίωσης εργοδοτών ξενοδοχείων περί οφειλών
 • Χορήγηση εφάπαξ παροχής ή επιστροφή ατομικών εισφορών ασφαλισμένου ξενοδοχοϋπαλλήλου
 • Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας)
 • Κάλυψη εξόδων κηδείας ασφαλισμένου από ΤΣΑΥ
 • Κάλυψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου από ΤΣΑΥ
 • Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67) από Ταμείο Νομικών
 • Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας (ΟΑΠ – ΔΕΗ)
 • Χορήγηση εξόδων κηδείας ΤΣΜΕΔΕ
 • Χορήγηση εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ
 • Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ΤΕΑΥΕΚ
 • Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ
 • Χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας σε χήρες-χήρους και ορφανά συνταξιούχων υγειονομικών από ΤΣΑΥ
 • Χορήγηση σύνταξης θανάτου και εξόδων κηδείας από το ΤΣΑΥ
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)
  Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας προς τον ΟΓΑ
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π. Πιστοποιημένου χρήστη

Πηγή