7 Ιουλίου 2020

Ψηφιακές υπογραφές θα αποκτήσουν σταδιακά όλοι οι δικαστές

Ψηφιακές υπογραφές θα αποκτήσουν οι δικαστές, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των δικαστηρίων και οι δικηγόροι στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να επεκτείνει το θεσμό της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης πέραν από τα διοικητικά δικαστήρια και στα αστικά και ποινικά δικαστήρια.

Του Θανάση Κουκάκη

Στο πλαίσιο του σχεδίου ενίσχυσης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία νομικών εγγράφων στις αστικές και ποινικές υποθέσεις και στην ηλεκτρονική έκδοση δικαστικών πιστοποιητικών και αποφάσεων.

Ενώ η ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων θα καταστεί υποχρεωτική για τις διοικητικές δίκες από την 1η Ιανουαρίου 2021, παραμένει προαιρετική για τα αστικά και ποινικά δικαστήρια.

Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να προετοιμάσουν ένα σχέδιο δράσης έως τα μέσα του 2020 για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών φακέλων στις αστικές και ποινικές δίκες, μέσω της χαρτογράφησης της κατάστασης σε τοπικό και θεματικό επίπεδο.

Βάσει του εν λόγω σχεδίου δράσης θα προσδιοριστεί και σχετικό χρονοδιάγραμμα.
Προϋπόθεση για τη γενικευμένη και υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων είναι η απόκτηση επικυρωμένων ψηφιακών υπογραφών από τους δικαστές, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των δικαστηρίων και τους δικηγόρους.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί προς τους θεσμούς πως θα λάβει διευκολυντικά μέτρα προς το σκοπό αυτό.

Πηγή:
Ereportaz.gr