5 Δεκεμβρίου 2022

Κρατικά ομόλογα αγοράζει και πάλι το Ευρωσύστημα στην Κύπρο

Το Ευρωσύστημα ξεκίνησε το δεύτερο κύκλο αγορών κυπριακών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Αγορών Στοιχείων Ενεργητικού του Δημόσιου Τομέα στις δευτερογενείς αγορές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2015.

Το Ευρωσύστημα πραγματοποίησε αγορές κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων για πρώτη φορά στχα

ο πλαίσιο του PSPP, τον Ιούλιο 2015.

Η εκπρόσωπος τύπου της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Αλίκη Στυλιανού, δήλωσε ότι «η ενέργεια αυτή αποτελεί επακόλουθο της θετικής έκβασης της αξιολόγησης του προγράμματος στήριξης για την Κύπρο, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια αγορών κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων στο πλαίσιο του PSPP».

Σημειώνεται ότι, μετά τη χθεσινή απόφαση του συμβουλίου διευθυντών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για την εκταμίευση της επόμενης δόσης χρηματοδοτικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία και, κατόπιν και της αντίστοιχης απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του προγράμματος στήριξης για την Κύπρο με θετική έκβαση.