29 Ιουνίου 2022

Νέο Ασφαλιστικό: Τα «σημεία-κλειδιά» για εισφορές και συντάξεις – Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Το νέο ασφαλιστικό προβλέπει σημαντικές αυξήσεις σε συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και μισθό άνω των 1.500 ευρώ. 

Δύο σημαντικές αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.

 • Η πρώτη αλλαγή αφορά την ενοποίηση των βασικών συνταξιοδοτικών Ταμείων (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ). Ο νέος ασφαλιστικός υπέρ-φορέας θα μετασχηματισθεί ψηφιακά, ενώ θα αναδιοργανωθεί διοικητικά σε ένα νέο οργανισμό.

Το κονδύλι 0,5% του ΑΕΠ (περίπου 970 εκατ. ευρώ) που προορίζεται για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση των συντάξεων θα χρησιμοποιηθεί για τις αυξήσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και για την υγεία και την κοινωνική πολιτική εν γένει χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Όπως αναφέρεται για το έτος 2020 η παραπάνω δαπάνη καλύπτεται από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του κοινωνικού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, δεν «πέρασε» τελικά η διάταξη για τον Χριστουγεννιάτικο μποναμά.

 • Το δεύτερο πεδίο των αλλαγών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, αλλά και στις εισφορές τόσο των μισθωτών, όσο και των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών). Οι αλλαγές αυτές αφορούν άμεσα έως και 1 εκατ. συνταξιούχους, 1,5 εκατ. μη μισθωτών, 1,6 εκατ. μισθωτών και 260.000 επιχειρήσεις με προσωπικό .

Το νέο ασφαλιστικό προβλέπει σημαντικές αυξήσεις για συνταξιούχους που έχουν ασφαλιστικό βίο πάνω από 30 χρόνια και μισθό άνω των 1.500 ευρώ. Οι πλέον κερδισμένοι του νέου συστήματος συγκριτικά με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι όσοι αποχωρούν με 40ετία ασφάλισης καθώς σ΄αυτό το σκαλοπάτι κορυφώνεται η ανταποδοτικότητα.

Αναλυτικά, προβλέπονται αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019, κλιμακωτές αυξήσεις στις κύριες συντάξεις όσων έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και επαναφορά των επικουρικών συντάξεων στο επίπεδο που ήταν πριν από τις περικοπές του Ιουνίου 2016.

Αναδρομικά επίσης, από τον τρέχοντα μήνα (Ιανουάριο 2020), θα ισχύσει το νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών για τους επαγγελματίες και τους αγρότες ενώ εισάγεται από το 2021 προαιρετική επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ για κατηγορίες που έως τώρα αποκλειόταν.

Οι αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά 6 μηνών (από 01/10/2020 ) εκτιμάται ότι θα καταβληθούν το Πάσχα.

Έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες Οι ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

 • 1η κατηγορία : 155 ευρώ
 • 2η κατηγορία : 186 ευρώ
 • 3η κατηγορία : 236 ευρώ
 • 4η κατηγορία :297 ευρώ
 • 5η κατηγορία : 369 ευρώ
 • 6η κατηγορία : 500 ευρώ

Οι εισφορές υγείας ανέρχονται στα 55 ευρώ για την 1η κατηγορία και στα 66 ευρώ για τη 2η έως 6η κατηγορία.

Η πρώτη και ελάχιστη κατηγορία είναι στα 220 ευρώ τον μήνα για τους επαγγελματίες και στα 121 για τους αγρότες. Υπάρχει και μια ειδική -χαμηλότερη- για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους για τα πρώτα 5 έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος, στα 126 ευρώ (κύρια ασφάλιση και υγεία).

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους αγρότες για το 2020:

 • 1η κατηγορία 87
 • 2η κατηγορία 104
 • 3η κατηγορία 132
 • 4η κατηγορία 166
 • 5η κατηγορία 207
 • 6η κατηγορία 280

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή σε μία από τις έξι άνωθεν κατηγορίες.

Τέλος η διπλή εισφορά για μισθωτούς με μπλοκάκι

Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν για κάθε ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες νέες ασφαλιστικές εισφορές.

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση, οι εισφορές που προβλέπονται κατά περίπτωση και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

Σε περίπτωση που υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Εντός δυο μηνών από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή μέχρι τα μέσα Απριλίου, πρέπει ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία (μια από τις έξι που θεσπίζονται) στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν για το 2020. Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι δεν επιλέξουν με αίτηση τους την ένταξή τους σε κάποια κατηγορία θα ενταχθούν υποχρεωτικά στην πρώτη και κατώτατη.

Επίσης προβλέπεται μείωση των εισφορών των μισθωτών πλήρους απασχόλησης κατά 0,9% από τον ερχόμενο Ιούνιο. Συγκεκριμένα, θα μειωθούν κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 μονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Κατά 0,15 μονάδες θα μειωθούν τα ασφάλιστρα υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

Αναλυτικά:

Από 1ης Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 μονάδες:

 • Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες μονάδες και κατανέμεται 2,69 ποσοστιαίες μονάδες στον εργοδότη και 1,56 μονάδες στον εργαζόμενο.
 • Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) .Συμπληρωματική χρηματοδότηση ασφαλιστικού συστήματος.

Πηγή