24 Οκτωβρίου 2020

Στο διαδίκτυο τα ονόματα οφειλετών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος που θα δουν το όνομά τους να φιγουράρει στο διαδίκτυο οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει τις νέες λίστες με τους μεγαλο-οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων και των εφοριών. Οι νέες λίστες θα είναι κοινές για όσους χρωστούν σε εφορίες και ταμεία και αναγράφουν το σύνολο των οφειλών κάθε φορολογούμενου στη φορολογική διοίκηση και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).

Στη λίστα θα περιληφθούν οι φορολογούμενοι και οι ασφαλισμένοι που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ταμεία και φορολογική διοίκηση άνω των 150.000 ευρώ, περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΚΕΑΟ έχει ήδη αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα στοιχεία για τους μεγαλο-οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων και μετά από μια σύντομη επεξεργασία θα συνδυαστούν με τα στοιχεία για τους μεγαλοοφειλέτες της φορολογικής διοίκησης και θα αναρτηθούν στη συνέχεια στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Η επικαιροποίηση και ανάρτηση των λιστών περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα που οφείλει να εκπληρώσει η κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρώσει την τρίτη αξιολόγηση. Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει δυο «μαύρες» λίστες για τις οφειλές προς την Εφορία και τα Ταμεία και έχει παρέλθει ένα έτος από τότε που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα. Μια λίστα για τα φυσικά πρόσωπα και άλλη μια για τα νομικά πρόσωπα.

Η λίστα για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: – Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. – Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα. – Βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις. Ο κατάλογος των οφειλετών για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες περιλαμβάνει: – Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. – Επωνυμία, διεύθυνση έδρας. – Βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε. Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Τελευταία ευκαιρία Οι οφειλέτες πριν βγουν τα στοιχεία τους στη φόρα, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των λιστών θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση με την οποία θα καλούνται, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση. Ουσιαστικά θα έχουν μια ευκαιρία να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους.