ΥΓΕΙΑ

Η Φαρμασέρβ Λίλυ τιμά τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα

Εκδήλωση για να τιμήσει τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα, οργανώνει η Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με την ευκαιρία της έκδοσης των πεπραγμένων των Δημοσιεύσεων Κλινικών Μελετών (Τόμος ΙΙ), του Ιατρικού Τμήματός της, την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 20.30, στο …

Η Φαρμασέρβ Λίλυ τιμά τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα

Εκδήλωση για να τιμήσει τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα, οργανώνει η Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με την ευκαιρία της έκδοσης των πεπραγμένων των Δημοσιεύσεων Κλινικών Μελετών (Τόμος ΙΙ), του Ιατρικού Τμήματός της, την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 20.30, στο …

Η Φαρμασέρβ Λίλυ τιμά τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα

Εκδήλωση για να τιμήσει τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα, οργανώνει η Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με την ευκαιρία της έκδοσης των πεπραγμένων των Δημοσιεύσεων Κλινικών Μελετών (Τόμος ΙΙ), του Ιατρικού Τμήματός της, την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 20.30, στο …

Η Φαρμασέρβ Λίλυ τιμά τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα

Εκδήλωση για να τιμήσει τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα, οργανώνει η Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με την ευκαιρία της έκδοσης των πεπραγμένων των Δημοσιεύσεων Κλινικών Μελετών (Τόμος ΙΙ), του Ιατρικού Τμήματός της, την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 20.30, στο …

Η Φαρμασέρβ Λίλυ τιμά τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα

Εκδήλωση για να τιμήσει τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα, οργανώνει η Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με την ευκαιρία της έκδοσης των πεπραγμένων των Δημοσιεύσεων Κλινικών Μελετών (Τόμος ΙΙ), του Ιατρικού Τμήματός της, την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 20.30, στο …

Η Φαρμασέρβ Λίλυ τιμά τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα

Εκδήλωση για να τιμήσει τους ερευνητές της που συμμετέχουν στην Κλινική Έρευνα, οργανώνει η Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με την ευκαιρία της έκδοσης των πεπραγμένων των Δημοσιεύσεων Κλινικών Μελετών (Τόμος ΙΙ), του Ιατρικού Τμήματός της, την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 20.30, στο …

Στρατηγική συνεργασία Κλινικής ΡΕΑ με την Generali Ηellas

Συνεργασία στρατηγικής σημασίας έκλεισαν η ασφαλιστική εταιρία Generali Hellas A.A.E. και η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, με στόχο να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τόσο των νοσηλευόμενων ασθενών, όσο και των ασθενών που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής. Η συνεργασία …

Στρατηγική συνεργασία Κλινικής ΡΕΑ με την Generali Ηellas

Συνεργασία στρατηγικής σημασίας έκλεισαν η ασφαλιστική εταιρία Generali Hellas A.A.E. και η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, με στόχο να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τόσο των νοσηλευόμενων ασθενών, όσο και των ασθενών που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής. Η συνεργασία …

Στρατηγική συνεργασία Κλινικής ΡΕΑ με την Generali Ηellas

Συνεργασία στρατηγικής σημασίας έκλεισαν η ασφαλιστική εταιρία Generali Hellas A.A.E. και η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, με στόχο να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τόσο των νοσηλευόμενων ασθενών, όσο και των ασθενών που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής. Η συνεργασία …

Στρατηγική συνεργασία Κλινικής ΡΕΑ με την Generali Ηellas

Συνεργασία στρατηγικής σημασίας έκλεισαν η ασφαλιστική εταιρία Generali Hellas A.A.E. και η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, με στόχο να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τόσο των νοσηλευόμενων ασθενών, όσο και των ασθενών που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής. Η συνεργασία …