ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …

Κυβερνητική πηγή: Ανοιχτό το θέμα της ενέργειας

Εκκρεμή παραμένουν τα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει κυβερνητική πηγή.Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ειδικότερα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποίησης, δεν έχει υπάρχει …