Κοινή πρωτοβουλία ΣΕΒ και Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υιοθέτηση καλών πρακτικών

743010-main_antagonismou_epitropi.jpg

05-11-2016 21:26

Θεματικό εργαστήριο (workshop) με θέμα: «Πως επηρεάζουν τη λειτουργία των συνδέσμων επιχειρήσεων οι κανόνες του ανταγωνισμού» διοργάνωσαν ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η καλύτερη κατανόηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τον ανταγωνισμό στην καθημερινή λειτουργία των περιφερειακών και κλαδικών συνδέσμων και κατ’ επέκταση των ίδιων των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν.

Στο εργαστήριο μετείχαν εκπρόσωποι 30 κλαδικών και περιφερειακών συνδέσμων οι οποίοι ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζουν σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, με τη συγκέντρωση και διακίνηση στοιχείων, με τις αποφάσεις και συστάσεις για εμπορικά θέματα, για επιτρεπόμενες ενέργειες και καλές πρακτικές από άλλες χώρες.

Σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας τονίζει ότι «η καλύτερη ενημέρωση των διοικήσεων, των μελών και των στελεχών των συνδέσμων και ενώσεων επιχειρήσεων για τους κανόνες του ανταγωνισμού εγγυάται τη σύννομη λειτουργία τους, καθιστά εφικτή την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη τους και συμβάλλει στην εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία των επιμέρους κλάδων και αγορών της ελληνικής οικονομίας, προς όφελος τόσο των ίδιων των επιχειρήσεων όσο κυρίως των καταναλωτών».ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...