Οι εισπρακτικές εταιρείες καταγράφουν τους συγγενείς των οφειλετών χωρίς ενημέρωση!

742790-tilefwna.jpg

04-11-2016 22:57

Το αίτημα να ενημερώνονται με… καταχώρηση στον Τύπο οι συγγενείς και οι φίλοι των οφειλετών των οποίων η συνομιλία καταγράφεται, έκανε δεκτό η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι οι εισπρακτικές εταιρείες όταν τηλεφωνούν σε οφειλέτη Τράπεζας και στο τηλέφωνο απαντά συγγενής, φίλος ή άλλο τρίτο πρόσωπο, λόγω απουσίας του οφειλέτη, η κλήση αύτη καταγράφεται εν αγνοία ουσιαστικά εκείνου που απαντά στο τηλέφωνο.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ’ αριθμ. 53/2016 απόφασή της, έκανε δεκτό, κατά πλειοψηφία, το αίτημα εισπρακτικής εταιρείας να ενημερώνονται με καταχώρηση στον Τύπο οι συγγενείς και οι φίλοι των οφειλετών που απαντούν στο τηλέφωνο τους, όταν αυτοί απουσιάζουν, ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες καταγράφονται.

Συγκεκριμένα, όταν απαντά στην τηλεφωνική κλήση οφειλέτη συγγενής ή τρίτο πρόσωπο, το στέλεχος της εισπρακτικής εταιρείας δεν θα ενημερώνει ότι η κλήση αυτή καταγράφεται, καθώς η εισπρακτική εταιρεία θα έχει καταχωρήσει σε κάποια εφημερίδα ότι οι κλήσεις αυτές καταγράφονται.

Ειδικότερα, η Αρχή αναφέρει ότι η ενημέρωση των τρίτων -µη οφειλετών- για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων της εισπρακτικής εταιρείας µε αυτούς, «στο πλαίσιο αναζήτησης των οφειλετών, θα γίνεται, όχι κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας, αλλά δια του Τύπου».

Αντίθετα, δύο μέλη της Αρχής εξέφρασαν την άποψη, ότι πρέπει να απορριφθεί το αίτημα της εισπρακτικής εταιρείας αναφορικά µε την υποχρέωση ενημέρωσης των τρίτων – µη οφειλετών – για την καταγραφή, καθώς «δεν αρκεί η ενημέρωση τους δια του Τύπου».

Κατά τη μειοψηφία «κρίνεται κατά νόµο απαραίτητη η εξατοµικευµένη, πλήρης ενημέρωση του υποκειμένου, τόσο για το γεγονός της καταγραφής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, στην οποία αυτό συμμετέχει, όσο και για την ιδιότητα του καλούντος (εταιρεία ενημέρωσης ή δανειστής) και για τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο ν. 3758/2009, ήδη κατά την έναρξη του τηλεφωνήματος».

Εξάλλου, η Αρχή αναφέρει, ότι η τηλεφωνική επικοινωνία από την πλευρά των εισπρακτικών εταιρειών, πρέπει «να περιορίζεται αυστηρά στην αναζήτηση του οφειλέτη και μέχρι να επιτευχθεί συνομιλία µε τον οφειλέτη να µην αποκαλύπτονται από τις εισπρακτικές εταιρείες σε τρίτους περισσότερα στοιχεία που να θίγουν τον οφειλέτη», ενώ «οι εισπρακτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν εµφανή τον αριθµό προέλευσης της κλήσης και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιρειών Ενηµέρωσης και ∆ιαπραγµάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕ∆Α), να είναι καταχωρημένες στους δηµόσιους καταλόγους συνδρομητών, οπότε ο καλούμενος σε κάθε περίπτωση να μπορεί, και πρέπει να μπορεί, µε δική του αναζήτηση να πληροφορείται ποιος τον κάλεσε».

Ακόμα, η Αρχή επισημαίνει ότι η νομοθεσία «ρητώς επιβάλλει την πλήρη και σαφή ενημέρωση του οφειλέτη (και όχι τρίτου) για τα στοιχεία του καλούντος, την καταγραφή των στοιχείων και του περιεχομένου της συνομιλίας, το σκοπό της καταγραφής, το χρόνο τήρησης των ανωτέρω, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας (την αναλυτική ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσµη οφειλή του)».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι οι εισπρακτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της καταγραφής τηλεφωνικής συνομιλίας σε βάρος του οφειλέτη, δικαστικά ή εξωδίκως.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...