Είστε σίγουροι πως θέλετε να συμπληρώσουν τα παιδιά τη λέξη που λείπει;

1079211_14570268_10154055435561818_8246263207091340215_n_1

18-10-2016 1:09

Δεν ξέρω τι σκέφτονταν.

Η Ειρήνη, χάρη στην οποία το είδα, γράφει: «Σε συμπληρωματικές ασκήσεις για παιδιά 5ης δημοτικού ζητάται από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά με σύνθετες λέξεις αποτελούμενες από τα συνθετικά λάθρα ή οίκος. Μαντέψτε ποια είναι η “σωστή” λέξη στην 2η πρόταση.»

Είστε σίγουροι πως θέλετε να συμπληρώσουν τα παιδιά τη λέξη που λείπει;

Ελπίζω τα παιδιά να συμπλήρωσαν κάτι άλλο απ’ το προφανές. Πχ. οικογένειες..

. Πηγή: lifo.gr