Στρατός ξηράς: Επιχειρησιακή Αξιολόγηση του 95 Λόχου Αντιαρματικών Εθνοφυλακής (pics)

736179-3.jpg

13-10-2016 16:40

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ στην Ρόδο από την Oμάδα Επιχειρησιακής Αξιολόγησης της Γενικής Επιθεώρησης του ΓΕΣ, η Εθνική Επιχειρησιακή Αξιολόγηση του 95 Λόχου Αντιαρματικών Εθνοφυλακής.

Για την αξιολόγηση και την εξαγωγή ρεαλιστικών συμπερασμάτων προσκλήθηκαν έφεδροι, εκτελέσθηκαν εκπαίδευση και βολές με όλα τα οπλικά συστήματα του Λόχου και δοκιμάστηκαν τα υφιστάμενα Σχέδια.

Εξετάσθηκαν :

• Οι διαδικασίες κατάταξης και ένταξης των Εφέδρων

• Το σχέδιο Ταχείας Προσελεύσεως

• Το Σχέδιο Συναγερμού και η κίνηση του προσωπικού και των Μέσων σε επιλεγμένες θέσεις.

• Οι διαδικασίες εκπόνησης και έκδοσης. προειδοποιητικών και τμηματικών διαταγών.

• Οι διαδικασίες οργάνωσης Μάχης.

• Θέματα ατομικής τακτικής.

• Το σύστημα επικοινωνιών.

• Το σύστημα Διοικητικής Μέριμνας στην εκστρατεία.

• Η διεξαγωγή Επιχειρήσεων.

• Η εκτέλεση Βολών.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr