Σεμινάριο με θέμα το Eλληνικό Μοντέλο Κοινωνικής Ένταξης

seminario

05-10-2016 17:36

Διήμερο σεμινάριο με αντικείμενο την παρουσίαση του ελληνικού κοινωνικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα , στο πλαίσιο του Έργου που συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ 2009-14 και συγκεκριμένα το Ταμείο Διμερών Σχέσεων με τίτλο «Καταγραφή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του Νορβηγικού Μοντέλου Κοινωνικής Ένταξης».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρουσιάσθηκαν, από στελέχη του Υπουργείου, οι πυλώνες του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι βασικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, το Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και ο Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Στη συνέχεια έγινε μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου της μελέτης που εκπονεί το νορβηγικό ερευνητικό ινστιτούτο FAFO με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές του Νορβηγικού Μοντέλου Κοινωνικής Ένταξης και μαθήματα για την Ελλάδα».

Τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ν. Ιωνίας και στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης Πατησίων (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών παρουσιάστηκαν οι βασικές αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών και έγινε ξενάγηση στους χώρους τους και επιτόπια παρουσίαση των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος, από τη νορβηγική πλευρά, ο κος OddHelgeAskevold, εκπρόσωπος του Νορβηγικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι ερευνητές του νορβηγικού ινστιτούτου FAFO κ.κ. ToneFløtten και MagneBråthen.

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έλαβαν μέρος, κατά την πρώτη μέρα του Συνεδρίου, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση (Δ/νση Όρων Εργασίας, Δ/νση Αμοιβής Εργασίας, Δ/νση Απασχόλησης και Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Πολιτικής), της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών & Ασθενείας) και της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας (Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης).