Με εγκεφαλικό στον Ευαγγελισμό κορυφαίος φωτογράφος

¢ðïøç ôïõ ÔìÞìáôïò åðåéãüíôùí ðåñéóôáôéêþí ôïõ Ãåíéêïý Êñáôéêïý Íïóïêïìåßïõ Íßêáéáò, ÐÝìðôç 27 Íïåìâñßïõ 2008.

04-10-2016 9:55

Το έπαθε στο σπίτι του, μόνος, αλλά λειτούργησε γρήγορα επικοινωνησε με φίλο του, όταν αισθάνθηκε πώς κάτι δεν πήγαινε καλά και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

loading...