Νέα αναταραχή στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

730957-bf79238c91.jpeg

25-09-2016 17:56

Αντιπαράθεση μεταξύ της πλειοψηφίας  και της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) έχει ξεσπάσει. Αυτή τη φορά  η αντιπαράθεση είναι για το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης αντεισαγγελέα Εφετών Ευάγγελου Κασαλιά, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον ομοιόβαθμό του Ευστάθιος Βεργώνης.

Ειδικότερα, κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες (Μάιος 2016)  στην ΕΔΕ,  μεταξύ των άλλων εκλέχτηκε  ως μέλος του Δ.Σ. ο Ευάγγελος Κασαλιάς, οποίος όμως  είναι αποσπασμένος για τρία χρόνια  στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), προκειμένου, μεταξύ των άλλων, να ελέγχει τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων που αφορούν σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου.
 
Όμως, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΔΕ  η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων, κατόπιν αποσπάσεως, στο υπουργείο Δικαιοσύνης   ή σε άλλη υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία.
Και όποιος  κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους του Δ.Σ., αποσπαστεί  στο υπουργείο Δικαιοσύνης ή σε άλλη κρατική υπηρεσία  επέρχεται λόγω ασυμβίβαστου -πάντα κατά το καταστατικό της ΕΔΕ-  ,  η αυτοδίκαια  αντικατάστασή του από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
 
Να σημειωθεί ότι παρόμοια πρόβλεψη υπάρχει και στο καταστατικό της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ), με  τη διαφορά ότι εκεί  γίνεται λόγος περί ασυμβίβαστου μόνο εφόσον το μέλος του Δ.Σ. έχει αποσπαστεί  στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν αναφέρει το καταστατικό της ΕΕΕ ότι αποτελεί ασυμβίβαστο για μέλος του Δ.Σ. η απόσπαση σε άλλη κρατική υπηρεσία.
Έτσι, λόγω του ασυμβίβαστου, η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΔΕ αντικατέστησε τον Ευάγγελο  Κασαλιά με τον α΄ αναπληρωματικό,  Ευστάθιο  Βεργώνη. Δύο μέλη της μειοψηφίας τα οποία ήταν παρόντα στη επίμαχη συνεδρίαση του Δ.Σ.  εγγράφως   δήλωσαν απόντες για την συζήτηση του   θέματος αυτού.
 
Στην συνέχεια επτά μέλη της μειοψηφίας του Δ.Σ. ζήτησαν  από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου να γνωμοδοτήσει για το θέμα του ασυμβίβαστου  του Ευάγγελου  Κασαλιά.
 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr