Επιχειρήσεις: Οι κλάδοι με θετικό και αρνητικό τζίρο

728043-elstat-ktirio.jpg

15-09-2016 12:25

Μεικτή εικόνα καταγράφηκε στην πορεία του τζίρου των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, το β΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές στους κλάδους των υπηρεσιών: ταχυδροµικών και ταχυµεταφορικών δραστηριοτήτων (-3,7%), εκδοτικών δραστηριοτήτων (-6,8%), τηλεπικοινωνιών (-0,1%), πληροφορικής (6,2%), δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης (-5,7%), νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων (3,3%), δραστηριοτήτων παροχής συµβουλών διαχείρισης (-16,7%), δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συµβουλών (6,3%), διαφήµισης, έρευνας αγοράς και δηµοσκοπήσεων κοινής γνώµης (-3,8%), άλλων επαγγελµατικών, επιστηµονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (-16,5%), δραστηριοτήτων σχετικών µε την απασχόληση (10,3%), δραστηριοτήτων σχετικών µε την παροχή προστασίας και τη διενέργεια έρευνας (-2,3%), δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (-24,2%), δραστηριοτήτων καθαρισµού (-24,5%) και διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (12,8%).ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr