Οι πρώτες ασφαλιστικές εταιρίες σε κέρδη για το 2015!


15-09-2016 21:03

Σε συνέχεια της κατάταξης των ασφαλιστικών εταιρειών με βάση τα μερίδια αγοράς του 2015, παραθέτουμε πίνακα με τα συνολικά κέρδη επί του τζίρου των εταιρειών για το 2015.

Συνολικά παρατηρείται ελάχιστη μείωση κερδών (-0,06%), ωστόσο 22 από τις 36 εταιρείες του πίνακα παρουσίασαν σημαντικά λιγότερα κέρδη το 2015 – για 16 από αυτές η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη του 10%.

Από την άλλη πλευρά κάποιες άλλες παρουσίασαν μια σημαντική αύξηση σε ήδη υψηλό ποσό (άνω των 15 εκ. ευρώ) κερδών: Eurolife ΑΕΓΑ + 6,8%, Aγροτική + 9,2%, Eυρωπαϊκή Πίστη + 6,4 %, Ιντερσαλόνικα +18,8%.

Αν ενοποιηθούν τα κέρδη σε επίπεδο Ομίλων, καθώς και η ένωση Ergo-ΑΤΕ, τότε η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής:

1.Εθνική 76,66 εκ. ευρώ

2.Εurolife 65,82 εκ. ευρώ

3.Ergo – ATE 57,09 εκ. ευρώ

4.Ιντεραμέρικαν 50,04 εκ. ευρώ

5.Ιντερσαλόνικα 20,23 εκ. ευρώ

reportsep16-1

Συγκριτικά με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 2015 (βλ. παρακάτω) παρατηρείται ότι όλες οι εταιρείες, πλην κάποιων εξαιρέσεων, έχουν πολύ καλή σχέση κερδών – τζίρου, δηλαδή κέρδη προ φόρων της τάξεως του 7%-8% σε σχέση με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα:

Εντύπωση προκαλούν τα ποσοστά κερδών των Ιντερσαλόνικα, Ergo, Eurolife, Interamerican και Αγροτική, που σε σχέση με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ξεπερνούν το 15%.

Ως προς τους τζίρους (ακαθάριστα εγγεραμμένα ασφάλιστρα), η πρώτη πεντάδα σε επίπεδο Ομίλων (συμπεριλαμβάνεται η εξαγορά Ergo-ATE) η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής:

1.Εθνική 497 εκ. ευρώ

2.ΝΝ 334 εκ. ευρώ

3.Interamerican 332 εκ. ευρώ

4.Εurolife 291 εκ. ευρώ

5.Ergo – ATE 265 εκ. ευρώ

 

underwriter