Και εργολάβος και καναλάρχης – Είδες ο ΣΥΡΙΖΑ;

727953-zwnari.jpg

15-09-2016 7:36

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εξελέγη με σημαίες την κατάργηση των μνημονίων, την καταπολέμηση της διαπλοκής των επιχειρηματιών, την κατατρόπωση των νταβατζήδων, και το τέλος της 27χρονης ασυδοσίας στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο.

Κι όμως, μετά την υπογραφή του νέου μνημονίου, το πετσόκομμα των συνταξιούχων, την αύξηση του ΕΝΦΙΑ και τόσων άλλων απατηλών υποσχέσεων, που όχι μόνο δεν τηρήθηκαν αλλά ανατράπηκαν βάναυσα, έρχεται να αποδειχθεί η μεγάλη απάτη σε ένα ακόμη θέμα.

Όπως επιβεβαιώνεται καθημερινά από τη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων, το αυξημένο τίμημα των 246 εκατομμυρίων που συγκεντρώθηκε από τη δημοπρασία αποτελεί το επικοινωνιακό τρικ που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να πετύχει αυτό που ήθελε από την πρώτη στιγμή. Να στήσει ένα κατά το δυνατόν ελεγχόμενο μηχανισμό προκειμένου να κυριαρχήσει στην ενημέρωση που στην ουσία είναι καθαρή προπαγάνδα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πίστεψαν ότι μπορούν -λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, των θαλασσοδανείων και της ανυποληψίας πολλών τηλεοπτικών σταθμών- να ελέγξουν το τηλεοπτικό τοπίο. Ανεξαρτήτως, λοιπόν, όλων των υπόλοιπων οικονομικών – πολιτικών – προπαγανδιστικών επιδιώξεων που είχε ο διαγωνισμός για τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες, ένας από τους βασικότερους στόχους που είχε η κυβέρνηση ήταν να αποκτήσει ένας καθαρά δικός της άνθρωπος μια από τις τέσσερις άδειες.

Όχι μια άδεια χαμένη μέσα σε έναν ωκεανό καναλιών, αλλά θεωρητικά το 25% της πίτας στην ιδιωτική τηλεόραση της νέας εποχής. Και σε συνδυασμό με τον έλεγχο των κρατικών καναλιών, τις νέες φιλικές σε αυτήν εφημερίδες που αναμένεται να εκδοθούν, τον ασφυκτικό έλεγχο στις κρατικές διαφημίσεις που ετοιμάζεται και πολλά ακόμη που έρχονται (π.χ. έλεγχος στις δημοσκοπήσεις), να αποκτήσει σταθερό πλεονέκτημα σε έναν ευαίσθητο χώρο για τη λειτουργία της Δημοκρατίας και της διαχείρισης της πολιτικής καθημερινότητας.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ

Από την πρώτη στιγμή επίσης όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Newsbomb.gr η μία από τις άδειες είχε ένα και μοναδικό όνομα: «Καλογρίτσας». Και για να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι ο εκλεκτός της που αναδεικνύεται με γοργά και σταθερά βήματα ο νέος εθνικός μας εργολάβος, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο μέλλον με τις παράλληλες επιχειρήσεις του φρόντισε μέσα σε ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, λίγο πριν τον 15Αύγουστο να αφαιρέσει και τις ελάχιστες διατάξεις που υπήρχαν στην ελληνική νομοθεσία προκειμένου να τηρούνται τα προσχήματα μεταξύ των δραστηριοτήτων του εργολάβου και του καναλάρχη.

Όλοι θυμούνται ότι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή είχε ψηφίσει το νόμο για το βασικό μέτοχο που απαγόρευε σε εργολάβους δημοσίων έργων να έχουν μετοχές σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το βαθύ κράτος των Βρυξελλών είχαν υποχρεώσει την τότε κυβέρνηση να ανατρέψει τις αρχικές της αποφάσεις. Είχαν μείνει όμως ορισμένες διατάξεις του νόμου 3669/2008, συγκεκριμένα δύο άρθρα που όριζαν τα ελάχιστα ασυμβίβαστα για τους εργολάβους που κατείχαν και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Για το λόγο αυτό κανένα πρόσωπο που μετείχε έως τώρα στη διοίκηση τεχνικών εταιρειών, δεν μπορούσε να κατέχει αντίστοιχες θέσεις σε εταιρείες ΜΜΕ.

Τώρα, πλέον η αδιάφθορη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αφαίρεσε και αυτό το τελευταίο φύλλο συκής αφήνοντας τα πάντα ελεύθερα, και μάλιστα χωρίς να της ζητηθεί. Έτσι, στο άρθρο 375 του νόμου 4412/2016 (147 A’/08.08.2016) για τις δημόσιες συμβάσεις, προβλέπεται πως καταργείται ολόκληρος ο νόμος 3669/2008, «πλην των άρθρων 80 έως 110, που αφορούν στα εργοληπτικά πτυχία των τεχνικών εταιρειών.

Τι προέβλεπαν, μεταξύ άλλων οι διατάξεις του νόμου 3669/2008 που καταργήθηκαν (το πλήρες κείμενο των διατάξεων στο τέλος του κειμένου)

Άρθρο 31

Ασυμβίβαστες ιδιότητες

1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση που βασικός μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη του οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νομικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

2. Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει επίσης και τα παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μέσω χρηματοδότησης ή συμφωνίας, εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

3. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργων συμμετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα, η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας του παρόντος άρθρου ερευνάται αυτοτελώς για κάθε μέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

4. Η διαπίστωση της ασυμβίβαστης ιδιότητας γίνεται, ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή και ελέγχεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος, εφόσον, λόγω της συνδρομής της κατά τα ως άνω ασυμβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί με οριστική δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού, εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά την έννοια του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος (άρθρο 45 παρ.1 εδάφ.β’ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004).

Αρθρο 32

Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων

1. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβίβαστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος. Απαγορεύεται επίσης η σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων με επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα επίσης στο άρθρο 31 του παρόντος.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει και:

α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπάγονται στην παράγραφο 1, β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται οικονομικά, μέσω χρηματοδότησης, εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής.

Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ

Είναι προφανές λοιπόν ότι η κυβέρνηση μεθόδευσε την εκκαθάριση του τοπίου προκειμένου ο εκλεκτός νέος καναλάρχης να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον σε ότι αφορά στις παράλληλες δραστηριότητες του που φέρνουν και τα χρήματα στην οικογένεια.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας που διεκδίκησε και πήρε την άδεια μέσω του γιου του Ιωάννη – Βλαδίμηρου όπως έχει ήδη αποκαλύψει το Newsbomb.gr έχει από το παρελθόν γνωριμία με την οικογένεια Τσίπρα και συγκεκριμένα με τον πατέρα του που επίσης είχε εργοληπτική εταιρεία (Διαβάστε εδώ Τα καρτέλ των κατασκευαστικών, η Μέδουσα, ο Τοξότης, ο Τσίπρας και ο Καλογρίτσας).

Βέβαια όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων ο κ. Καλογρίτσας που έχει ανοικτές υποθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τις ελληνικές φορολογικές αρχές βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού σε σχέση με το πόθεν έσχες που σύμφωνα με το νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική κατοχύρωση της τηλεοπτικής άδειας.

Όπως αναφέρουν αξιόπιστες πληροφορίες η αρμόδια επιτροπή που φυσικά έχει ορισθεί από την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου έδωσε μεν το πράσινο φως στον «υπερθεματιστή» αλλά για να συμβεί αυτό στη σχετική δήλωση συνυπολογίστηκαν και ορισμένα οικόπεδα που δεν ανήκαν ανήκαν καν στην οικογένεια Καλογρίτσα αλλά σε έναν φίλο του. Μια υπόθεση που προφανώς δεν θα σταματήσει εδώ αλλά θα αποτελέσει μέρος της δικαστικής διαμάχης που έχει ήδη ξεκινήσει και δεν προβλέπεται να τελειώσει σύντομα.

Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΡ

Την ίδια ώρα, η προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση έστησε το διαγωνισμό για τις άδειες προκειμένου να δημιουργήσει αντιπερισπασμό στη μνημονιακή της πολιτική ενδέχεται να την οδηγήσει στον εξευτελισμό. Κι αυτό δεν αφορά στην αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ για την ίδια τη διενέργεια του διαγωνισμού χωρίς να λειτουργεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αφορά στην επόμενη ημέρα, ακόμη κι αν ο διαγωνισμός κηρυχθεί τελικά απολύτως νόμιμος.

Με βάση το νόμο και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στη συνέχεια δεν έχει αφαιρεθεί (πως θα μπορούσε άραγε) από το ΕΣΡ η αρμοδιότητα για την τυπική επικύρωση του διαγωνισμού, παρά μόνον αυτή που αφορούσε στη διεξαγωγή του.

Προφανώς η κυβέρνηση το γνωρίζει αυτό και γιαυτό από την πρώτη στιγμή άρχισαν οι δηλώσεις περί συγκρότησης, έστω και τώρα, του ΕΣΡ σε σώμα προκειμένου να αναλάβει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ιδρυτικό του νόμο και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα.

Αν παρόλα αυτά δεν γίνει δυνατό να εκλεγούν τα νέα μέλη της ανεξάρτητης αρχής τότε πραγματικά με βάση το νόμο και την υπουργική απόφαση 4297/2016 οι τέσσερις υπερθεματιστές δεν θα μπορούν να εκπέμψουν νόμιμα.

Στην ίδια την προκήρυξη, άλλωστε, αναφέρεται στο κεφάλαιο 10 παράγραφος 2 ότι «Σε περίπτωση παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με μια ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις κατά τα τεύχη Α-Η της παρούσας προκήρυξης, η εκπομπή του προγράμματος από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται μόνο αφότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις, όπως αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του ΕΣΡ.

Μέχρι την έκδοση της πράξης δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου».

Σε περίπτωση δε που επιχειρηθεί να λυθεί με οποιονδήποτε εναλλακτικό τρόπο -εκτός δηλαδή από τη συγκρότηση του ΕΣΡ- το πρόβλημα, τότε είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν νέες προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Έτσι, σε πολιτικό επίπεδο αναμένεται η κυβέρνηση -διά μέσου του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση που τυπικά έχει την αρμοδιότητα να εισηγηθεί στο σώμα τα πρόσωπα που πρέπει να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των 3/5- αναμένεται να εντείνει τόσο τις πρωτοβουλίες όσο και την πίεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου να μην αναγκαστεί να καταφύγει σε αμφίβολης νομιμότητας λύσης.

Γνωρίζουν πολύ καλά στο Μέγαρο Μαξίμου ότι έχουν μπει ανάποδα σε μονόδρομο αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω. Γιατί εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, κάθε υπανάχωρηση θα συντιστά τεράστια επικοινωνιακή ήττα που δεν θα πλήξει μόνον την κυβέρνηση αλλά και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα προσωπικά.

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων που καταργήθηκαν για χάρη του Καλογρίτσα

Αρθρο 31

Ασυμβίβαστες ιδιότητες

1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση που βασικός μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη του οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νομικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

2. Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει επίσης και τα παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μέσω χρηματοδότησης ή συμφωνίας, εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

3. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργων συμμετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα, η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας του παρόντος άρθρου ερευνάται αυτοτελώς για κάθε μέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

4. Η διαπίστωση της ασυμβίβαστης ιδιότητας γίνεται, ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή και ελέγχεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος, εφόσον, λόγω της συνδρομής της κατά τα ως άνω ασυμβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί με οριστική δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού, εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά την έννοια του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος (άρθρο 45 παρ.1 εδάφ.β’ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004). Ενεργητική διαφθορά στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφέλημα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να μην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του, ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά παράβαση των νόμιμων καθηκόντων του. Με την οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου πρέπει να διαπιστώνεται η ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε. με την οποία συνδέεται ο υποψήφιος, εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του παρόντος και του επόμενου άρθρου και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητά του ως φυσικού αυτουργού ή ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού ή άμεσου συνεργού στην τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς.

5. Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστική καταδικαστική απόφαση, με ισχύ δεδικασμένου, που να διαπιστώνει το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, εάν μεν συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν η εκτέλεση της σύμβασης κατασκευής έργου έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα μέλη έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως άνω, για τη διάπραξη του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί, τα μέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα και τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την εκτέλεση της σύμβασης, είτε μεταξύ τους είτε υποκαθιστώντας τα έκπτωτα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η αναθέτουσα αρχή.

Ο καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρονικό διάστημα αποκλεισμού ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου, καθώς και οι αποφάσεις της αρχής που, κατά το άρθρο 33 του παρόντος, είναι αρμόδια για τη διαδικασία ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α’), όπως ισχύει, καθώς και, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 έως 34 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά το άρθρο 2 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α’).ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...