«Ψαλίδι» έως 21% για 11.000 συνταξιούχους τραπεζικούς

726074-trapeza.jpg

08-09-2016 6:56

Μειώσεις θα δεχθούν πρώην υπάλληλοι της Εμπορικής, της Πίστεως (νυν Alpha) και της Αττικής.

Μέγιστη μείωση 21% και «κόφτη» προς τα κάτω στα 620 ευρώ (μεικτά) προβλέπει για την αναπροσαρμογή των προσυνταξιοδοτικών παροχών 11.000 πρώην τραπεζοϋπαλλήλων η επίμαχη εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Η εγκύκλιος αφορά υπαλλήλους της Εμπορικής, της πρώην Πίστεως νυν Alpha, και της Αττικής Τράπεζας που έχουν ανοίξει την πόρτα της εξόδου με το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΤΑΤ αλλά και ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με το Εθνος, πως επειδή το νέο ποσοστό αναπλήρωσης 1,75% εφαρμόζεται μεσοσταθμικά, το ποσοστό μείωσης της μεικτής προσυνταξιαδοτικής παροχής στο ύψος που αυτή διαμορφώνεται μετά την αναπροσαρμογή της, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 21% συγκριτικά με το ποσό της καταβαλλόμενης προσυνταξιοδοτικής παροχής στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού συνυπολογιζομένων της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της εισφοράς αλληλεγγύης του 3986/2011.

 Διευκρινίζεται πως μετά τον επανυπολογισμό η προσυνταξιοδοτική παροχή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 620 ευρώ μεικτά συμπεριλαμβανομένων της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της εισφοράς αλληλεγγύης του 3986/2011. Αντίθετα οι τυχόν προσυνταξιοδοτικές παροχές που από παλιά ήταν μικρότερες από 620 ευρώ παραμένουν ως έχουν.

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως το ένα ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε ποσοστό 1,75% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών.

Το  ποσοστό για κάθε πρώην Ταμείο 

Για τους συνταξιούχους του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΤΕΑΠΤΕ αναπλήρωση 0,930% για κάθε συντάξιμο χρόνο κύριας και επικουρικής ασφάλισης επί των συντάξιμων αποδοχών.

Για τους συνταξιούχους του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος των πρώην ΤΑΠΤΠ και ΛΑΚ αναπλήρωση 1,75% για κάθε συντάξιμο χρόννο επικουρικής ασφάλισης επί των συντάξιμων αποδοχών.

 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr