Τα πέναλτι και τα σημεία SOS για την πρόωρη συνταξιοδότηση

727104-sintaxi.jpg

12-09-2016 10:56

Διαφορετικές συνταξιοδοτικές διατάξεις ισχύουν στα Ταμεία και επομένως οι ασφαλισμένοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προτού ανοίξουν την πόρτα εξόδου.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι χρειάζεται να εξετάσουν όλα τα δεδομένα σε περίπτωση που σκέφτονται την πρόωρη αποχώρηση, καθώς το πέναλτι που επιβάλλεται μειώνει το καταβαλλόμενο ποσό. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Για τους ασφαλισμένους που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται στο 0,37% για κάθε μήνα (4,5% για κάθε έτος) πριν από το νέο όριο χορήγησης πλήρους σύνταξης. Για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και έπειτα, το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται στο 0,5% για κάθε μήνα (6% για κάθε έτος) πριν από το νέο όριο χορήγησης πλήρους σύνταξης.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με ποσοστό μείωσης 10% μέχρι να συμπληρώσει το νέο όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης, οπότε και αυτό απαλείφεται. Για τους ασφαλισμένους που μέχρι τη 18η Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη λήψη πρόωρης σύνταξης (θεμελιωμένο δικαίωμα), δεν επιβάλλεται εξτρά πέναλτι.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να αποχωρήσουν με πρόωρη σύνταξη το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται στο 0,5% για κάθε μήνα (6% για κάθε έτος) πριν από το νέο όριο χορήγησης πλήρους σύνταξης. Μέγιστο ποσοστό μείωσης είναι το 30% την πενταετία.

Για τους ασφαλισμένους που μέχρι τη 18η Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη λήψη πρόωρης σύνταξης (θεμελιωμένο δικαίωμα), δεν επιβάλλεται η επιπλέον μείωση του 10%. Ωστόσο για τους ασφαλισμένους που μέχρι τη 18η Αυγούστου δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη λήψη πρόωρης σύνταξης (κατοχυρωμένο δικαίωμα), επιβάλλεται ένα επιπλέον «πέναλτι» 10%. Η ποινή αυτή ισχύει μέχρι να συμπληρωθεί το νέο όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης, οπότε και απαλείφεται.

Τα σημεία SOS

Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, με βάση δημοσίευμα του Εθνους, είναι τα ακόλουθα:

• Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να γνωρίζουν πως για την καταβολή πρόωρης σύνταξης απαιτούνται 100 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο τα τελευταία 5 έτη πριν από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Οι ημέρες αυτές είναι απαραίτητο να είναι πραγματική ασφάλιση, αλλά μπορούν να προσμετρηθούν οι επιδοτούμενες ημέρες ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Αντιθέτως, ο συγκεκριμένος χρόνος δεν μπορεί να καλυφθεί με εξαγορά πλασματικών ετών του ν. 3863/2010, ούτε με εξαγορά στρατιωτικής θητείας.

• Στην περίπτωση της προαιρετικής ασφάλισης δεν είναι δυνατός ο περιορισμός της στις 100 ημέρες ανά έτος, αλλά χρειάζεται να είναι συνεχόμενη. Δηλαδή καλύπτει πλήρως 300 ημέρες χωρίς τη δυνατότητα διακοπής και επανάληψής της.

• Δεν ισχύει η πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ημερών ανά έτος για τις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων τέκνων.

• Στον δημόσιο τομέα ισχύουν ενιαίες ρυθμίσεις για άντρες και γυναίκες που έπιασαν την απαιτούμενη 25ετία τη διετία 2011-2012. Μάλιστα οι άντρες μπορούν να αξιοποιήσουν και τις ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για μητέρες ανηλίκων (μόνο αν θεμελίωσαν δικαίωμα τη συγκεκριμένη διετία).

• Διαφορετικές ταχύτητες ισχύουν για τα πλασματικά έτη. Στα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να αναγνωριστούν από τέσσερα έως επτά χρόνια ανάλογα με το έτος θεμελίωσης. Στον δημόσιο τομέα τα πλασματικά έτη για τα παιδιά αναγνωρίζονται εξτρά, με αποτέλεσμα να μπορούν να αναγνωριστούν έως δώδεκα πλασματικά.

• Στο Δημόσιο ο πλασματικός χρόνος των τέκνων για να εξαγοραστεί απαιτούνται 15 έτη δημόσιας υπηρεσίας. Για την αναγνώριση των υπόλοιπων πλασματικών ετών πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr