Δήμος Χανίων: Έγκριση πρόσληψης 49 ατόμων

725565-8114bf954b44c35fcf741e05cf26c5f4.jpg

06-09-2016 13:31

Σε προσλήψεις θα προχωρήσει ο Δήμος Χανίων.

O δήμος Χανίων εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χανίων συνολικού αριθμού 49 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr