Δήμος Σοφάδων: Προσλήψεις εργατών

725303-ergates_large_0.jpg

05-09-2016 19:11

Είκοσι άτομα θα προσλάβει ο δήμος Σοφάδων.

Ο δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr