Δήμος Ηρακλείου: 46 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο


21-08-2016 4:43

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια για εννιά μήνες, συνολικού αριθμού 46 ατόμων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων.

Αναλυτικότερα οι ειδικότητες:

• Επτά (7) καθηγητές/τριες πιάνου Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση:

– Δίπλωμα πιάνου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.

– Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή.

– Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση – Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δ ύο (2) καθηγητές/τριες Αρμόνιου Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: – Πτυχίο Ηλεκτρικού Αρμόνιου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση – Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/μία (1) καθηγητή/τρια παραδοσιακού βιολιού Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Παραδοσιακής Μουσικής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή ως Καθηγητής παραδοσιακού βιολιού Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση – Επιπλέον γνώση μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια βιολιού Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Δίπλωμα βιολιού από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση – Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δ ύο (2) καθηγητές/τριες βιολοντσέλου Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Δίπλωμα βιολοντσέλου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση – Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Τέσσερις (4) καθηγητές/τριες κλασσικής κιθάρας Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις και μουσικοί τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Τρεις (3) καθηγητές/τριες φλάουτου Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση: – Δίπλωμα φλάουτου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένας/Μία καθηγητής/τρια (1) φλάουτου Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση: Δίπλωμα Φλάουτου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής. -Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) -Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία -Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα

• Τέσσερις (4) καθηγητές/τριες Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων (ΑρμονίαΑντίστιξη,Φυγή, Σύνθεση) Απαιτούμενα προσόντα- Αξιόλογηση: – Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Εμπειρία σε διεύθυνση μουσικών συνόλων – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δ ύο (2) καθηγητές/τριες Μονωδίας Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση: – Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/μία (1) καθηγητής/τριας ενοργάνωσης πνευστών οργάνων – Πτυχίο ενοργάνωσης πνευστών οργάνων από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα (1) καθηγητή/τρια μουσικής προπαιδείας Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση: – Πτυχίο μουσικολογίας ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε μουσικοκινητική αγωγή – επιβεβαιωμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα συστήματα μουσικής προπαιδείας, σε ωδεία, σε μουσικά σχολεία και σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. – Συνεκτιμούμενα προσόντα – Πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών και μουσικών οργάνων θα ληφθεί υπόψη – θα εκτιμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων.

• Ένα (1) καθηγητή/τρια Βυζαντινής Μουσικής Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση: – Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δύο (2) καθηγητές/τριες Μοντέρνων – Παραδοσιακών Κρουστών Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση: – Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής μοντέρνων Κρουστών – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή ως Καθηγητής στα Μοντέρνα – Παραδοσιακά Κρουστά. Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/Μία (1) καθηγητή/τριας Κλασσικών Κρουστών Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση: – Δίπλωμα Κλασσικών Κρουστών από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής. – Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) – Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/Μία (1) καθηγητή/τρια Ακορντεόν Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση: – Δίπλωμα Ακορντεόν από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δύο (2) καθηγητές/τριες στην Λύρα, Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Κρητικής Μουσικής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή ως Καθηγητής Κρητικής Λύρας Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/Μία (1) καθηγητή/τρια στο Λαούτο, Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Παραδοσιακής Μουσικής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή ως Καθηγητής στο Λαούτο Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/Μία (1) καθηγητή/τρια στο Μαντολίνο, Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Παραδοσιακής Μουσικής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή ως Καθηγητής Μαντολίνου Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ενας/Μία (1) καθηγητής/τρια μπουζουκιού, Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Λαϊκής και Ρεμπέτικης Μουσικής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή ως Καθηγητής Μπουζουκιού. Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ενας/Μία (1) καθηγητής/τρια Κανονάκι Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Παραδοσιακής Μουσικής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή ως Καθηγητής στο Κανονάκι Συνεκτιμούμενα προσόντα – Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη – Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ενας/Μία (1) καθηγητής/τρια Κλαρινέτου Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: – Δίπλωμα Κλαρινέτου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) – Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία – -Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα – Ένα (1) καθηγητή/τρια Φαγκότο Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: – Δίπλωμα Φαγκότο από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – -Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) – Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία – -Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα – Ένα (1) καθηγητή/τρια Κόντρα Μπάσο (Βαθύχορδου) – Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: – -Δίπλωμα Κόντρα Μπάσο (Βαθύχορδου) από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης. – -Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) – -Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία – -Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα – Ένα (1) καθηγητή/τρια Όμποε – Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: – Δίπλωμα Όμποε από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής. – Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης – -Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) – -Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία – -Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η Σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ-ΔΕ) 1. Όλα τα κύρια προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση με τη σειρά που ορίζονται ανά ειδικότητα 2. Προσωπικότητα (Μουσική εξέταση και Συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής μετά το πέρας της ΙΟήμερης προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης) Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν διπλωματούχοι των ανωτέρων θέσεων, θα προτιμηθούν πτυχιούχοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν καθηγητές με διορισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού ως καθηγητές θα προτιμηθούν δάσκαλοι Οι καθηγητές του ωδείου θα εξυπηρετούν και τις ανάγκες των παραρτημάτων του κατόπιν εντολής της Διοίκησης της Επιχείρησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δύο όψεων 2. φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν 148/11914) 3. φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αναλυτικής βαθμολογίας διπλώματος ή πτυχίου του 4. Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ 5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στο αντικείμενο με βεβαιώσεις από ασφαλιστικό φορέα, τύπου ΑΣΕΠ (ΙΚΑ , ΟΑΕΕ κτλ) 6. Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός διορισμού του ως καθηγητής στα αναγνωρισμένα όργανα 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) 8.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

9. Βιογραφικό σημείωμα Οι υποψήφιοι των ανωτέρων ειδικοτήτων πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ( για ΠΕ και ΤΕ μονάδες βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( 20 μονάδες για 4 μήνες και 5 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (15 μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και 30 μονάδες για το τρίτο)

5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες για κάθε τέκνο)

6. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Ο γονέας μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 15 μονάδες για κάθε τέκνο του.)

7. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Τέκνο μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 15 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.)

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ) ( 90 μονάδες από κάθε μέλος της τριμελούς επιτροπής)

9. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( κάθε μήνας προϋπηρεσίας στο ωδείο Δήμου Ηρακλείου βαθμολογείται επιπλέον 5 μονάδες) 10. Επιπλέον πτυχία πέραν της ειδικότητας Για 2 πτυχία 10 μονάδες. Από 3 και πάνω 20 μονάδες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η), Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ 71601, Ηράκλειο με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία (10) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Δήμου Ηρακλείου. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές στην υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ 71601 από 9:00μμ έως 13:00μμ. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Η , κα. Καρδάση Ελένη,τηλ.2813409827 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού που συστήθηκε με την υπ’ αριθμό 182/2016 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου. Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης.

www.dikaiologitika.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr