Δήμος Έδεσσας: Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού

721230-9630555054145713140.jpg

17-08-2016 21:52

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας θα προσλάβει Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Καθηγητές μουσικής και Εκπαιδευτή/τρια για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Έδεσσας και του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Decoupage για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017.

Συγκεκριμένα, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για τις ακόλουθες ειδικότητες:

1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή

2) Ανωτέρων Θεωρητικών μαθημάτων

3) Πιάνου,

4) Κλασικής κιθάρας,

5) Εγχόρδων,

6) Πνευστών,

7) Κρουστών,

8) Παραδοσιακών Οργάνων,

9) Μουσικής Προπαιδείας

10) Σύγχρονων οργάνων-Ηλεκτρονικής Μουσικής,

11) Φλάουτου, 12) Εκπαιδευτή/τριας Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Decoupage.

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Δίπλωμα ή πτυχίο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή ανώτατή Μουσική Σχολή του εξωτερικού στην ειδικότητα του διδασκόμενου μαθήματος.

2. Για τις ειδικότητες που στερούνται επίσημους τίτλους, βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών από Ωδείο ή Μουσική Σχολή.

3. Για τους εμπειροτέχνες κυρίως στην ειδικότητα των παραδοσιακών οργάνων, Εκπαιδευτή/τρια Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Decoupage φάκελος δραστηριοτήτων ή αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

4. Τα απαιτούμενα από τον νόμο Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/ 24-12-2003) προσόντα (μόνο για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή) Σε περίπτωση τίτλων αλλοδαπής, οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμοδίου συμβουλίου ισοτιμιών της ημεδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως την:

1. Δευτέρα 29/8/2016 για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή

2. Παρασκευή 2/9/2016 για την θέση των Καθηγητών Ωδείου και του Εκπαιδευτή/τριας του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Decoupage στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Έδεσσας στην διεύθυνση κ. Γαρέφη & Περδίκα 1 Τ.Κ. 58200, Έδεσσα τηλ :23810 23101.

1. Αίτηση (μπορεί να παραληφθεί από την γραμματεία του Ωδείου)

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Πτυχίο ή Δίπλωμα

4. Προϋπηρεσία σε άλλα Ωδεία

5. Συνεργασία με Ορχήστρες

6. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα

7. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποτίμηση του υποψηφίου (συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε σεμινάρια κα). Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη ένα αυτό κριθεί αναγκαίο.

www.dikaiologitika.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr