ΕτΕ: Συνεχίζεται η διάθεση κονδυλίων μέσω των ΕΤΕΑΝ

717610-1.jpg

02-08-2016 10:08

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεχίζει μέχρι και τις 31-10-2016 την παροχή χαμηλότοκων δανείων μέσω των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ: «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», έχοντας ως βασικό της σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση των επενδύσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Μέσω των προαναφερθέντων προγραμμάτων διατίθενται δάνεια επενδυτικού σκοπού αλλά και δάνεια κεφαλαίου κίνησης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αξιοποιώντας τους ευνοϊκούς όρους των προγραμμάτων.

Ήδη, η Εθνική Τράπεζα έχει διαθέσει σε υγιείς επιχειρήσεις συνολικό ύψος δανείων 69,3 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και 14,2 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα».

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει στην πράξη – μέσα και από τα συγκεκριμένα προγράμματα – τη στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων, με σκοπό την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας.

Το στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής, έχοντας μακρά εμπειρία στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, είναι σε θέση να ενημερώσει κάθε επιχείρηση για τους όρους των προγραμμάτων και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες της.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr