Ανατροπές σε κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμούς: Πότε βγαίνουν τα σπίτια στο σφυρί


03-08-2016 18:59

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας βάζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και τις γενικές αρχές συμπεριφοράς τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΔΩ