Έρχονται τα πάνω – κάτω στα «κόκκινα» δάνεια: Τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες

714471-kokkina-daneia-1_3.jpg

20-07-2016 6:45

Οχυρώνονται νομικά οι τράπεζες, λίγο πριν ξεκινήσει η μάχη για τα «κόκκινα» δάνεια και τους πλειστηριασμούς και δεσμεύονται να ενημερώνουν τον δανειολήπτη για το τί τον περιμένει, για να μην μπορούν να αμφισβητηθούν νομικά οι πρωτοβουλίες τους.

Έτσι θα προχωρήσουν μέσα στο 2017 εκκαθαρίσεις με… μια κίνηση στα «κόκκινα» δάνεια με τη βοήθεια του νέου Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών που έρχεται τους επόμενους μήνες και μαζί έρχεται και νέος νόμος με βάση τη μελέτη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για να βοηθήσει τις αναδιαρθρώσεις και των επιχειρηματικών «κόκκινων» δανείων.

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι δεσμευτικός για τις τράπεζες, τους δανειολήπτες, τις εταιρείες διαχείρισης και τα funds και θα φέρει αυτόματες ρυθμίσεις, μείωση δόσεων και επιτοκίου.

Για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια ο κώδικας θα προβλέπει ανταλλαγή της κατοικίας του δανειολήπτη με άλλη μικρότερου εμβαδού, ενώ ο δανειολήπτης θα παραμένει υπόχρεος για τυχόν υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο μετά τις όποιες ρευστοποιήσεις από πλειστηριασμούς.

Τι θα φέρει για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων και μικρών επιχειρηματικών

Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο, που σύντομα θα δημοσιοποιηθεί, προβλέπεται:

– Ενημέρωση στους δανειολήπτες για τις έννοιες του συνεργάσιμου και μη δανειολήπτη και τις συνέπειες και για τους φορείς (εισπρακτικές εταιρείες) στους οποίους διαβιβάζονται τα στοιχεία που σχετίζονται με τις καθυστερούμενες καταβολές του δανειολήπτη.

– Επίσης θα ενημερώνουν ότι ο δανειολήπτης παραμένει υπόχρεος για τυχόν υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο, το οποίο θα συνεχίσει να εκτοκίζεται, ανεξάρτητα από τη ρευστοποίηση τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων, που μπορεί να εκπλειστηριαστούν χωρίς να καλύψουν το συνολικό ποσό της οφειλής.

– Θα ενημερώνεται ο δανειολήπτης εγγράφως για την τυχόν μεταβίβαση της οφειλής του ή την ανάθεση της διαχείρισης της απαίτησης σε funds όσο και για το περιεχόμενο και τους όρους ανάθεσης.

– Σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των 30 ημερών η τράπεζα, αν είναι συνεργάσιμος ο δανειολήπτης, θα επικοινωνεί μαζί του, θα συγκεντρώνει οικονομικά στοιχεία, θα του προτείνει λύσεις και θα λαμβάνει τελική απόφαση- λύση σύμφωνη με τις εποπτικές υποχρεώσεις της τράπεζας και με βάση το επίπεδο «εύλογων δαπανών διαβίωσης» του δανειολήπτη.

Εάν η τράπεζα και ο δανειολήπτης δεν συμφωνήσουν σε κάποια λύση, τότε αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

-Αν όμως ο δανειολήπτης είναι μη συνεργάσιμος, η τράπεζα οφείλει να τον ενημερώσει ότι έχει ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος, και θα του γνωστοποιεί τον τρόπο που θα κινηθεί στο εξής απέναντί του και του εγγυητή και για το ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις τους μετά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων αμφοτέρων καθώς και τον αποκλεισμό τους από τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός ισχύει από την 01/01/2016.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα ισχύει και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και για τις ευάλωτες ομάδες για τις οποίες θα προτείνονται ρυθμίσεις με όρους ανάλογους των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 9 του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) ή οριστική διευθέτηση με εκποίηση του ακινήτου.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...