Εκπαίδευση των διοικητών των νοσοκομείων από το ΕΚΕΠΥ και επίσκεψη Παπαευσταθίου σε hot spots

345093-b80c7af2f621e5e669137a481cf1238d_l.jpg

04-07-2016 14:00

Επιχειρησιακή εκπαίδευση των νέων Διοικητών και Υποδιοικητών των Νοσοκομείων της Χώρας από τη Διοίκηση και τα στελέχη του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Ιουλίου, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επιχειρησιακή ενημέρωση για την αντιμετώπιση των κρίσεων στον χώρο της Υγείας ενώ οι Διοικητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλληλεπιδρώντας με πληθώρα ερωτήσεων και διευκρινήσεων, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Στην πρώτη Ενότητα, ο Διοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ., κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, ανέλυσε διεξοδικά το ρόλο του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ως βασικού επιχειρησιακού και συντονιστικού οργάνου των υπηρεσιών υγείας καθώς και το ρόλο των Διοικητών Νοσοκομείων στην διαχείριση εκτάκτων αναγκών και επειγουσών καταστάσεων. Τονίσθηκαν θέματα άμεσης επιχειρησιακής αντίδρασης και δόθηκαν σαφείς οδηγίες επικοινωνιακής διαχείρισης.

Στη δεύτερη Ενότητα παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα Επιχειρησιακά Σχέδια του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. που αφορούν α) στην αντιμετώπιση καταστάσεων μετά από έκθεση σε Χημικούς – Βιολογικούς – Ραδιολογικούς και Πυρηνικούς παράγοντες (Σχέδιο Φιλοκτήτης), β) στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα Νοσοκομεία (Σχέδιο Περσέας), γ) στην αντίδραση των Νοσοκομείων σε περίπτωση σεισμού (Σχέδιο Σώστρατος) και δ) στην αντιμετώπιση πιθανής πανδημίας (Σχέδιο Άρτεμις).

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον κομβικό και συντονιστικό ρόλο του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. στην διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος όσον αφορά στην υγειονομική και ψυχοκοινωνική κάλυψη των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας και η διασύνδεση με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας του πληθυσμού γενικότερα.

Στην τρίτη Ενότητα παρουσιάστηκε το σύστημα εφημερίας των Νοσοκομείων της Αττικής καθώς και οι δράσεις του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων άμεσης ανταπόκρισης με τη χρήση νέων τεχνολογιών (e-ΕΚΕΠΥ).

Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων Διοικητών κατείχε η παρουσία προσκεκλημένων από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Νήσων για το σημαντικό έργο της Τηλεϊατρικής στο οποίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του, καθώς και ομιλητών από το ΕΚΑΒ, το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όπου αναλύθηκε η σημασία της διαλειτουργικότητας και της ορθής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος της υγείας του Πολίτη και της αντιμετώπισης των κρίσεων στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Επίσκεψη Διοικητή ΕΚΕΠΥ σε Hotspots Προσφύγων του Νοτίου Αιγαίου

Εν τω μεταξύ, στα πλαίσια του συντονισμού των υγειονομικών δράσεων σε ότι αφορά στο προσφυγικό, ο Διοικητής του ΕΚΕΠΥ και Γενικός Συντονιστής του Συντονιστικού Οργάνου του Υπουργείου Υγείας για το προσφυγικό, Νικόλαος Π. Παπαευσταθίου, επικεφαλής κλιμακίου, θα πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη-αυτοψία στα νησιά Λέρο και Κω από 06 έως 08 Ιουλίου 2016.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθούν επίσης διϋπηρεσιακές συσκέψεις με τοπικούς φορείς καθώς και συναντήσεις με τις Διοικήσεις και το προσωπικό, των κατά τόπους, Νοσοκομείων καθώς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται υγειονομικά.ΠΗΓΗ : Onmed.gr

loading...