Η νέα ΠΦΥ βάζει τέλος στην πολυφαρμακία, στην προκλητή ζήτηση και στην ασφυξία του ΕΣΥ

345234-6876aea0f992e1c4bc070bb5685fcc5b_l.jpg

07-07-2016 23:49

Τα σημεία στήριξης του πολιτικού σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΠΦΥ παρουσίασε κατά την ομιλία του στο χθεσινό 7ο Pharma & Health Conference, o αναπληρωτής Γ.Γ., υπεύθυνος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός.

Όπως εξήγησε ο κ. Βαρδαρός, η νέα ΠΦΥ θα στηρίζεται σε αποκεντρωμένες δομές σε επίπεδο κοινότητας, την Τοπική Μονάδα Υγείας, στον οικογενειακό γιατρό και στην διεπιστημονική ομάδα υγείας με αναβαθμισμένο ρόλο των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας, σε εγγραφή συγκεκριμένου πληθυσμού αναφοράς ανά ομάδα υγείας, στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού φακέλου, στον κοινοτικό-εξωστρεφή προσανατολισμό των υπηρεσιών, στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας, στην τακτική παρέμβαση του συστήματος ΠΦΥ στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα ΚΑΠΗ, στις τοπικές κοινωνίες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες.

Πρόκειται για ένα σύστημα που περιγράφει μία άλλη κουλτούρα στη σχέση πολίτη και υπηρεσιών υγείας, με βασικό σημείο παρέμβασης τις αστικές περιοχές και κεντρικό σύνθημα «η ΠΦΥ να πάει στον πολίτη». Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο θα αναπτυχθεί σε επιλεγμένες αστικές καταρχήν περιοχές σταδιακής εφαρμογής, παράλληλα με το υφιστάμενο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρδαρό, η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό (εθνικοί πόροι) και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (κοινοτικοί πόροι). “Πόροι που όσο το σύστημα αναπτύσσεται θα μειώνουν την πίεση για δαπάνες προς τα νοσοκομεία και προς τους ιδιώτες παρόχους του ΕΟΠΥΥ”, ανέφερε. Συνεπώς από οικονομικής άποψης είναι ένα σύστημα που σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα εξοικονομήσει πόρους από τον προϋπολογισμό υγείας, «εκπαιδεύοντας» τον πολίτη σε μία λιγότερο καταναλωτική συμπεριφορά υπηρεσιών υγείας, μειώνοντας την προκλητή ζήτηση, την πολυφαρμακία και την επιβάρυνση των νοσοκομείων με την πλειονότητα των «ψυχρών» (των όχι άμεσων και επείγοντων) περιστατικών.

Παράλληλα με τη σταδιακή ανάπτυξη του νέου συστήματος εξελίσσονται οι παρεμβάσεις για την άμεση ενίσχυση και αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο σχεδιασμός αυτός, του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, πέρα από τις νέες προσλήψεις σε υγειονομικό προσωπικό περιλαμβάνει και την ουσιαστική ενίσχυση των μονάδων υγείας με ενεργό ιατρικό προσωπικό, θέτοντας όρια στις συμμετοχές των γιατρών στις διάφορες επιτροπές που στερούν διαθέσιμες εργατοώρες στο σύστημα και ταλαιπωρούν τον πολίτη.ΠΗΓΗ : Onmed.gr


loading...