ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

TWITTER1

24-06-2016 23:46

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων και λογιστές που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στους πελάτες τους για επενδύσεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας το πελατολόγιό τους.

Στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να λάβουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, εξελίσσοντας και αναβαθμίζοντας τη θέση τους και τις αποδοχές τους.

Ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υποβολή και διαχείριση του επενδυτικού τους σχεδίου στο ΕΣΠΑ 2014-2020, έχοντας τον πλήρη έλεγχο της επένδυσης, χωρίς την ανάγκη εξωτερικών συμβούλων.

Άνεργοι και φοιτητές που επιθυμούν να μπουν στην αγορά εργασίας είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμβουλοι, εξασφαλίζοντας άμεση εργασιακή αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους καταρτιζόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται να εντοπίζουν τα κατάλληλα προγράμματα, να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις και να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ποιότητα και αξιοπιστία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό έλεγχο από τους φορείς διαχείρισης, βάσει και του Ν. 4314/2014 (και τις τροποποιήσεις αυτού), ο οποίος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ).

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις καταλληλότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους.

http://espa.edu.gr


loading...