Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων: Πρόσληψη 24 ατόμων

706816-ergasia_pontiki_aftodioikisi-620x320.jpg

21-06-2016 16:21

Ανακοινώνεται η πρόσληψη δύο [2] ατόµων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Η πρόσληψη ενός [1] ατόµου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Άρδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Η πρόσληψη δέκα πέντε [15] ατόµων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας– Κρεστένων.

Την πρόσληψη τριών [3] ατόµων ∆Ε ή ΥΕ Οδηγών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Την πρόσληψη τριών [3] ατόµων ∆Ε ή ΥΕ Χειριστών Μ.Ε. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr