Βελτίωση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών «βλέπει» η ΤτΕ

706812-bankofgreece-thumb-large.jpg

21-06-2016 11:41

Μείωση κατά 27% εμφάνισε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο τετράμηνο Ιανουαρίου Απριλίου 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 3 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά βελτίωση την των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως την βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το τελευταίο κατέγραψε έλλειμμα 4,2 δισεκ. ευρώ, κατά 271 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του πρώτου τετραμήνου του 2015. Συνολικά, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε κάμψη κατά 20,5%, και η αντίστοιχη αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 17,1%. .

Στο ισοζύγιο υπηρεσιών καταγράφεται σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, οφειλόμενη επίσης σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Επιπλέον, μικρή μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν, σε μικρό βαθμό, από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 5,3% το πρώτο τετράμηνο του 2016 και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 3,4%..

Το έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) περιορίστηκε κατά 1,4 δισεκ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 2,4 δισεκ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 470 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν μείωση κατά 31 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η αύξηση κατά 3,0 δισεκ. ευρώ των καθαρών απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 3,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων.

Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανόδου των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...