ΟΓΑ: Δείτε ποιοι δικαιούνται δωρεάν διακοπές, εκδρομές, βιβλία και θεατρικές παραστάσεις

706693-2341106.jpg

21-06-2016 2:56

Σημαντικά λιγότεροι, συγκριτικά με το 2015, είναι οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα και τις παροχές της Αγροτικής Εστίας.

Συγκεκριμένα, πέρυσι τα προγράμματα του ΟΓΑ απευθυνόταν σε 419.000 άτομα, ενώ φέτος οι δικαιούχοι είναι 337.000.

Τα προγράμματα τα οποία «τρέχουν» φέτος είναι τα εξής:

Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Από αυτό θα ωφεληθούν 59.000 δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Εξαήμερες διακοπές (με πέντε διανυκτερεύσεις) για 55.000 άτομα 

Εξαήμερες διακοπές (με πέντε διανυκτερεύσεις) για 4.000 συνταξιούχους οι οποίοι έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν μέχρι πέντε απλές λούσεις σε ιαματικές πηγές στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

Πρόγραμμα εκδρομών:

Αφορά σε 37.000 δικαιούχους και περιλαμβάνει:

Τριήμερες εκδρομές για 12.000 άτομα

Μονοήμερες εκδρομές για 25.000 άτομα

Εισιτήρια θεάτρων:

θα δοθούν 66.000 εισιτήρια θεάτρων

Παροχή δωρεάν βιβλίων:

175.000 άτομα θα λάβουν βιβλία της επιλογής τους από βιβλιοπωλεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΟΓΑ

Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’), όπως ισχύει, ή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα

Να είναι υπάλληλοι ή/ και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

Να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παρα-πάνω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από το δικαίωμα του υπαλλήλου ή/ και συνταξιούχου πρώην υπαλλήλου ΟΓΑ.

Ειδικά για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’)

Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr