Η Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου (ΦΩΤΟ)

Medical School Block A

17-06-2016 20:37

Tο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου, με φοιτητές από 80 διαφορετικές χώρες. Το 2011 σε μια πρωτοποριακή κίνηση ίδρυσε την πρώτη Ιατρική Σχολή της Κύπρου προσφέροντας αρχικά το τετραετές ιατρικό πρόγραμμα σπουδών MBBS σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή St George’s, University of London.

Η Ιατρική Σχολή στεγάζεται σε ολοκαίνουριες εγκαταστάσεις και διαθέτει μεταξύ άλλων προηγμένης τεχνολογίας εργαστήρια ανατομίας και κλινικών δεξιοτήτων. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας της έχει καταφέρει να προσελκύσει πέραν των 400 φοιτητών από 23 διαφορετικές χώρες.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς και κλινικούς ιατρούς με εκπαίδευση στο εξωτερικό και διδακτική εμπειρία εντός και εκτός Κύπρου. Οι κλινικοί ιατροί προέρχονται από τα κορυφαία νοσοκομεία της χώρας και καλύπτουν το πλήρες φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων.

Προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών:

1. Doctor of Medicine (MD): Εξαετές πτυχίο ιατρικής που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και που απευθύνεται σε τελειόφοιτους Λυκείου. Αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τα πρότυπα διαπίστευσης του Συνδέσμου Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και εφαρμόζει διδακτικές μεθόδους οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μάθηση με βάση ιατρικά περιστατικά, διαλέξεις, εργαστήρια στις βασικές επιστήμες, συζητήσεις σε μικρές ομάδες και κλινική πρακτική. Οι φοιτητές αποκτούν κλινική εμπειρία από τα πρώτα στάδια του προγράμματος, αφού κατά το δεύτερο έτος τοποθετούνται για συγκεκριμένες ώρες σε ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Η κλινική εκπαίδευση κατά το 5ο και 6ο έτος πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικά νοσοκομεία της Κύπρου. Επιπλέον κατά το 6ο έτος οι φοιτητές έχουν την επιλογή να συμπληρώσουν 6 εβδομάδες σε εκπαιδευτικό νοσοκομείο του εξωτερικού.

2. Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS):Τετραετές πτυχίο ιατρικής που απονέμεται από το St George’s, University of London.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη συμπληρώσει το πρώτο τους πτυχίο – όπως για παράδειγμα το πτυχίο Βιολογίας του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα στην Κύπρο, θεωρούνται φοιτητές του St George’s, University of London και επωφελούνται του καινοτόμου προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε από το St George’s. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στην Κύπρο, οι φοιτητές αποκτούν το πτυχίο MBBS από το St George’s, University of London, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα ακαδημαϊκά πρότυπα και τη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος στη Λευκωσία.

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και Μάστερ στην Οικογενειακή Ιατρική: Απευθύνεται σε ιατρούς και απονέμεται σε συνεργασία και με την επικύρωση του St George’s, University of London.

Πρόκειται για ένα δομημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης για οικογενειακούς ιατρούς ή ιατρούς που εργάζονται στην κοινότητα με ειδίκευση στην παθολογία, παιδιατρική ή γυναικολογία. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη ακαδημαϊκών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων για μια ολοκληρωμένη, ολιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση στην πρακτική της Οικογενειακής Ιατρικής.

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσα από εκπαιδευτικές μεθόδους υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας ευέλικτη ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία μία φορά το εξάμηνο.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικογενειακής Ιατρικής είναι 18 μήνες (τρία εξάμηνα), με πιο ευέλικτη την επιλογή μερικής φοίτησης μέχρι και τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Τα πρώτα δύο εξάμηνα αποτελούνται από οκτώ βασικές ενότητες κλινικού προσανατολισμού. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται κυρίως στην έρευνα. Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία τα πρώτα δύο εξάμηνα αλλά δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν και το τρίτο, απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα PgDip.