Νέο Μνημόνιο και «συμφωνία αίματος» ζητούν οι δανειστές

705730-eurocoin2.jpg

17-06-2016 7:18

Νέες υποχρεώσεις, νέες ιδιωτικοποιήσεις και νέα συμφωνία αποτελούν το συμπληρωματικό Μνημόνιο (supplemental MoU) για την Ελλάδα, που θα αντικαταστήσει το Μνημόνιο του περασμένου Αυγούστου και με βάση το οποίο έρχεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πιθανώς και τη Δευτέρα, η επόμενη δόση των 7,5 δισ. ευρώ.

Για τις νέες δεσμεύσεις συνομολογείται ότι συμφωνούν όλοι οι υπουργοί και ότι υπάρχει πολιτική δέσμευση… και η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι πρέπει να συμφωνεί με την Επιτροπή και το ΔΝΤ για όλες τις ενέργειες σχετικά με τους στόχους για την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου.

Ειδικότερα για να έρθουν τα 7,5 + 2,8 δισ. ευρώ των δόσεων για τη χώρα μας ετοιμάζεται νέα σειρά συμβάσεων και συμβολαίων με δεσμεύσεις και πιο συγκεκριμένα, ένα κείμενο 41 σελίδων που αποτελεί τη νέα Συμφωνία με τους ευρωπαίους δανειστές, την Έκθεση Συμμόρφωσης και άλλα δύο κείμενα που αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις, ένα κείμενο που θα είναι το νέο πλάνο αποκρατικοποιήσεων και μια λίστα εκκρεμοτήτων προς εκτέλεση. Σε αυτά θα προστεθούν και οι …απαιτήσεις του ΔΝΤ που θα αποτελέσουν ένα άλλο κείμενο απαιτουμένων.

Στη Νέα Συμφωνία τονίζεται πως η συνεπής μακροχρόνια εφαρμογή των πολιτικών απαιτεί πολιτική δέσμευση και ότι συμφωνείται ότι τις δεσμεύσεις τις αναλαμβάνουν όλα τα υπουργεία -όχι μόνο το υπουργείο Οικονομικών.

Έσοδα: Έρχεται η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Εκτενής αναφορά γίνεται στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων στον τομέα των Εσόδων.

Όπως αναφέρει το κείμενο, η ικανότητα να συλλέγονται τα έσοδα έχει παρεμποδιστεί από μια μακρά ιστορία πολύπλοκων νομοθεσιών, από κακή διαχείριση, από πολιτικές παρεμβάσεις και από γενναιόδωρες αμνηστίες.

Για να σπάσει από την πρακτική και να βελτιωθεί η νοοτροπία πληρωμών, η κυβέρνηση δεσμεύεται ρητά να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση της συλλογής εσόδων, να επιβάλει μέτρα στους οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν, να μην εισάγει νέες δόσεις ή κανένα άλλο σύστημα αμνηστίας ή διακανονισμό ούτε να επεκτείνουν τα υφιστάμενα συστήματα. Μάλιστα εκτιμάται ότι οι πολιτικές συμμόρφωσης στο θέμα των εσόδων θα αποδίδουν περίπου 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2018.

Η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» θα αντικαταστήσει από το 2017 τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ο επικεφαλής της θα έχει τον τίτλο του διοικητή. Η Αρχή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (θα έχει δικό της προϋπολογισμό) και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα δεν υπόκειται και σε ιεραρχικό έλεγχο, δηλαδή από το υπουργείο Οικονομικών. Όργανα διοίκησης της Αρχής αποτελούν το συμβούλιο διοίκησης και ο διοικητής καθώς και ένας εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την επιλογή του συμβουλίου διοίκησης θα μετέχουν και δύο στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κυβέρνηση υποχρεούται να καταθέσει νομοσχέδιο για τη δημιουργία αυτόνομης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα καθορίζει: α) τη νομική μορφή, την οργάνωση, την κατάσταση, β) τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διοικητή και του ανεξάρτητου Συμβούλιο των Διοικητών, γ) τη σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς, δ) την ευελιξία του ανθρώπινου δυναμικού και τη σχέση με τη δημόσια υπηρεσία και ε) την αυτονομία του προϋπολογισμού, με ένα νέο τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...