Ακραία Φτώχεια: Ενεργοποίηση της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

704897-1751846.jpg

14-06-2016 13:07

Στην ενεργοποίηση της δράσης που αφορά τη συγχρηματόδοτηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών στους δήμους της Αττικής, προχώρησαν, η περιφέρεια Αττικής και η οικεία Διαχειριστική Αρχή.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού των δήμων της Αττικής, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους για την περιφέρεια Αττικής πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η 3ετής λειτουργία για τρεις βασικές κατηγορίες Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών σε σταθερή και τακτική βάση και πιο συγκεκριμένα: Κοινωνικών Παντοπωλείων, Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικών Φαρμακείων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αφορά τη διανομή τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και ατομικής υγιεινής, ένδυσης και υπόδησης, κατεψυγμένων προϊόντων, βιβλίων, παιχνιδιών, cd κ.λπ.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου αφορά την παροχή δωρεάν συσσιτίων, ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο αφορά δωρεάν διάθεση φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τις παραπάνω Δομές θα είναι άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...