Ο τρόπος σύλληψης δεν επηρεάζει την υγεία των νηπίων


05-06-2016 15:26

Ο ρυθμός ανάπτυξης των παιδιών σε μονήρεις κυήσεις δεν διαφέρει σημαντικά στα παιδιά που είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής σύλληψης από τα παιδιά των οποίων η σύλληψη έγινε με τη βοήθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «Human Reproduction 2016» και η οποία εξέτασε το ρυθμό ανάπτυξης σε παιδιά με φυσιολογική σύλληψη και παιδιά με εξωσωματική γονιμοποίηση μέχρι και τα 3 έτη.

Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί επιστήμονες μελέτησαν 3.905 παιδιά από μονήρεις κυήσεις και 1.129 από πολύδυμες κυήσεις (96% των οποίων ήταν δίδυμα). Στη μελέτη αξιολογήθηκε το βάρος και το ύψος τους από τη γέννηση μέχρι και το 3ο έτος ανάπτυξής τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ο ρυθμός ανάπτυξης των παιδιών σε μονήρεις κυήσεις δε διέφερε σημαντικά, είτε αυτά ήταν αποτέλεσμα φυσιολογικής σύλληψης, είτε με τη βοήθεια κάποιας τεχνικής (πχ. σπερματέγχυση). Όσο για τις πολύδυμες κυήσεις, πράγματι παρατηρήθηκε μια μικρή διαφορά στο βάρος και το ύψος, με τα δίδυμα από εξωσωματικές να σημειώνουν χαμηλότερες τιμές, αν και αυτό είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό και αντισταθμίζεται γρήγορα μέσα στους πρώτους μήνες της ζωής.

Η καινοτομία της μελέτης βασίστηκε στο γεγονός ότι «ακολούθησε» την ανάπτυξη των παιδιών μέχρι τη νηπιακή ηλικία και ο αριθμός των διδύμων κυήσεων ήταν σημαντικά μεγάλος για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Όπως αποφάνθηκαν οι επιστήμονες, είτε το μωρό είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής σύλληψης, είτε κάποιας θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι πιθανότητες για φυσιολογική ανάπτυξη δεν αλλάζουν.

 ΠΗΓΗ : Onmed.gr