Ανοιχτό βιβλίο από το 2017 οι καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

702124-d6cd0f71dc3c47c58a61041a5a4d898c.jpg

04-06-2016 9:54

Το σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών του ΟΟΣΑ (AEOI – Automatic Exchange Of Information Standard) θα δώσει από το 2017 στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών παγκόσμια πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων στο εξωτερικό.

 

Έτσι, οι ελληνικές φορολογικές αρχές σε έξι μήνες από σήμερα θα ξεκινήσουν να έχουν πρόσβαση σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, μερίσματα, τόκους, ασφαλιστήρια συμβόλαια και ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν σε λογαριασμούς Ελλήνων.

Διαβάστε περισσότερα στο cnn.gr ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...