Τριπλή πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από την TÜV AUSTRIA HELLAS

X

02-06-2016 14:48

Η TÜV AUSTRIA HELLAS προχώρησε στην πιστοποίηση του ολοκληρωμένου και ενιαίου συστήματος για τη διαχείριση ποιότητας, του περιβάλλοντος και της εργασιακής υγείας και ασφάλειας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

 

Συγκεκριμένα επέκτεινε την πιστοποίηση ISO 9001 (που ήδη υπήρχε για κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες και Τμήματα) σε όλες τις κλινικές, εργαστηριακές και διοικητικές δραστηριότητες του νοσοκομείου και παρείχε για πρώτη φορά πιστοποίηση για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, καθώς και για τη διαχείριση εργασιακής υγείας και ασφάλειας OHSAS 18001 για το σύνολο των δραστηριοτήτων.

 

Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει λάβει και το PAS 99 για την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

 

To σύνολο των παραπάνω πιστοποιήσεων επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τον σεβασμό για το περιβάλλον και την εξασφάλιση των υποδομών για ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

 

H συμβολή της TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανάλογη της εμπειρίας και του κύρους ενός εκ των κορυφαίων φορέων πιστοποίησης στην Ελλάδα, με την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο μεγαλύτερο και πιο ιστορικό ιδιωτικό νοσοκομείο της χώρας.


loading...