Ποια παιδιά θα πάνε δωρεάν κατασκήνωση μέσω του ΟΑΕΔ – Δείτε τα αποτελέσματα

701389-084d0986df199ead74314e30ec51717e_l.jpg

01-06-2016 15:12

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ αναρτήθηκαν τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων καθώς και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειοµένων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016.

Οι ∆ικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσµάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από σήμερα µέχρι και τις 03.06.2016 και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).

Διαβάστε περισσότερα στο mothersblog.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr