Αναβαθμίζεται το κέντρο υποδοχής καταγγελιών των καταναλωτών

700321-gnomi_ispraktikes.jpg

28-05-2016 22:28

Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομίας για τον σχεδιασμό της προτεινόμενης δράσης «Αναβάθμιση του κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών και του ιστότοπου της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς», με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη.

Έργο της ομάδας, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, θα είναι:

– Η καταγραφή και αξιολόγηση των υπαρχουσών ψηφιακών υποδομών (efpolis, Καλυψώ, κλπ) και των δυνατοτήτων αναβάθμισης και αξιοποίησής τους.

– Η καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης των καταγγελιών των καταναλωτών και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσής τους, περιλαμβανόμενης της προσβασιμότητας των καταναλωτών στο σύστημα.

– Η περιγραφή των αναγκαίων δράσεων ενημέρωσης καταναλωτών, μέσω του δικτυακού τόπου.

– Η εξειδίκευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης, (λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020).

– Η σύνταξη λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.

– Η διαχείριση των σχολίων που θα προκύψουν από την απαιτούμενη διαβούλευση της διακήρυξης του έργου (επεξεργασία και αξιολόγηση σχολίων και οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου).

– Η διαχείριση των ερωτημάτων-διευκρινίσεων επί των τεχνικών όρων της διακήρυξης του έργου από ενδιαφερόμενους προμηθευτές (επεξεργασία και αξιολόγηση αυτών και πρόταση για τυχόν τροποποίηση όρων της διακήρυξης του έργου).

Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το πρώτο μέρος των εργασιών της εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της απόφασης στα μέλη της ομάδας.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...