Δήμος Πετρούπολης: 11 θέσεις εργασίας

698003-f2.jpg

21-05-2016 5:35

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 2 μήνες.

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού έντεκα ατόμων, χρονικής διάρκειας έως δύο μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των δράσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Καταγραφή

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης, τηλ:2105066955) στην αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη, καθημερινά από 11:00-15:00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα από 20/05/2016 έως και 24/05/2016. Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.

www.dikaiologitika.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr