Δήμος Μουζακίου: Τέσσερις προσλήψεις για 4 χρόνια

698202-proslipseis1.jpg

22-05-2016 0:45

Σε πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με χρονική διάρκεια τέσσερα χρόνια προχωράει ο Δήμος Μουζακίου.

Συγκεκριμένα :

Με την με αριθμό 38/16-5-2016 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜ αποφάσισε την πρόσληψη ενός ατόμου ενός ατόμου κατηγορίας Τ.Ε ή Δ.Ε. ειδικότητας Λογιστικού ή Διοικητικού, στην Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου μέσω του ειδικού τριετούς προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) βάσει της ΚΥΑ 20537/752/18-10-2010 που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1663/τεύχος Β/19-10-2010 και την υποβολή αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ 2.

Η πρόσληψη της ανωτέρω ειδικότητας θα γίνει για 48 μήνες , εκ των οποίων η Επιχείρηση επιχορηγείται για τους 36 μήνες, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Με την με αριθμό 5/17-5-2016 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΔΗΜ αποφάσισε την καταρχήν πρόθεση για την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόµων ειδικότητας ∆ιοικητικού, εκ των οποίων το ένα άτοµο εκπαιδευτικής κατηγορίας Π.Ε ή Τ.Ε. και τα άλλα δυο άτοµα ∆Ε εκπαιδευτικής κατηγορίας στην ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ., µέσω του ειδικού τριετούς προγράµµατος ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) βάσει της ΚΥΑ 20537/752/18-10-2010 που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1663/τεύχος Β/19-10-2010 και την υποβολή αίτηση συµµετοχής ηλεκτρονικά στην υπηρεσία του ΟΑΕ∆ 2.

Η πρόσληψη της ανωτέρω ειδικότητας θα γίνει για 48 µήνες, εκ των οποίων η Επιχείρηση επιχορηγείται για τους 36 µήνες, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...