Πρόσληψη 8 ατόμων στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

697942-dimosio620_131213.jpg

21-05-2016 0:22

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ ατόμων, για χρονικό διάστημα περίπου 8 μηνών θα προσλάβει το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Συγκεκριμένα: εργάτες – εργάτριες καθαριότητας άτομα οκτώ, εκ των οποίων θα προσληφθούν τρεις εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας) για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων κι αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...