Πάτρα: Έγκριση για 50 προσλήψεις


22-05-2016 5:53

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού πενήντα ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέχρι δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης από το ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων.

Συγκεκριμένα: έξι (06) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Γυμναστών, δύο (02) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΠΕ Θεατρολόγων, δύο (02) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΠΕ Εικαστικών, δέκα εννέα (19) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Συνοδών παιδιών, δύο (02) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΔΕ Μαγείρων, τεσσάρων (04) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Φυλάκων, δύο (02) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, δέκα (10) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, ενός (01) ατόμου κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Ναυαγοσωστών, ενός (01) ατόμου κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Παιδιάτρων, ενός (01) ατόμου κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Διοικητικών.

 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr