Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις διοικητικών στην ΕΕ με μισθό μέχρι 5.612 ευρώ

696448-jobsaas.jpg

16-05-2016 3:49

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι μηνιαίες απολαβές των ελεγκτών στην ΕΕ ξεκινούν από 4.384,38 ευρώ και φτάνουν έως τα 5.612,65 ευρώ (στην ανώτερη βαθμίδα).

Οι ελεγκτές παρέχουν διασφάλιση στα διοικητικά στελέχη του οργανισμού ελέγχοντας την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής της ΕΕ. Επίσης αξιολογούν την επιτυχία της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και τον τρόπο διακυβέρνησης του οργανισμού και λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών. Η έκταση και η φύση των ελέγχων μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά και να καλύπτουν διάφορες διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες.

Οι ελεγκτές μπορούν, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, να κληθούν να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς και σε τρίτες χώρες, ενώ παρέχουν συμβουλές στα διοικητικά στελέχη σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συστημάτων και των διαδικασιών.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...