Τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε στο Χρηματιστήριο

682393-26-04-53-image-78.jpg

26-03-2016 21:52

Με άνοδο 1,54% ολοκλήρωσε την εβδομάδα αυτή η χρηματιστηριακή αγορά (το Χ.Α. θα παραμείνει κλειστό αύριο και τη Δευτέρα), στο νέο καθεστώς των αναδυόμενων αγορών.

Η συναλλακτική δραστηριότητα κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η εγχώρια αγορά εξαρτάται, κυρίως, από τους επενδυτές του εξωτερικού, για τους οποίους η εβδομάδα που διανύουμε είναι Μεγάλη Εβδομάδα.

Η ανοδική κίνηση της αγοράς, έστω και με ιδιαίτερα χαμηλούς τζίρους, στηρίζεται στις προσδοκίες ότι η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα Απριλίου.

Τεχνικά, τα επίπεδα των 580 μονάδων και υψηλότερα οι 610 μονάδες αποτελούν επίπεδα αντίστασης στην ανοδική πορεία της αγοράς, ενώ στηρίξεις εντοπίζονται στις 540 και χαμηλότερα στις 500 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 557,04 μονάδες έναντι 548,58 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 1,54%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 11,77%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,45%, ενώ και ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 0,95%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν, ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Άνοδος 0,97%, Εμπόριο: Άνοδος 1,85%, Κατασκευές και Υλικά: Άνοδος 2,05%, Πετρέλαιο και Αέριο: Άνοδος 0,09%, Προσωπικά και ΟικιακάΠροϊόντα: Άνοδος 6,26%, Πρώτες Ύλες: Άνοδος 4,89%, Ταξίδια: Πτώση 0,17%, Τεχνολογία: Πτώση 1,61%, Τηλεπικοινωνίες: Άνοδος 4,73%, Τράπεζες: Άνοδος 1,12%, Τρόφιμα και Ποτά: Πτώση 1,99%, Υγεία: Άνοδος 14,40%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: Άνοδος 2,36% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Άνοδος 4,75%.

Η αξία των συναλλαγών στις τέσσερις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 196,910 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,228 εκατ. ευρώ έναντι 137,886 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ

24/3/2016 KΛΕΙΣΙΜΟ 18/3/2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 557,04 548,58 +1,54%

FTSE 25 152,73 150,55 +1,45%

FTSE MID CAP 607,32 601,59 +0,95%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.421,97 1.408,28 +0,97%

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.410,40 2.366,71 +1,85%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 1.960,52 1.921,10 +2,05%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.203,43 2.201,39 +0,09%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.016,23 5.661,83 +6,26%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.474,61 1.405,97 +4,89%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.167,08 1.169,04 -0,17%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 562,40 571,63 -1,61%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.133,24 2.036,90 +4,73%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 40,73 40,28 +1,12%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 6.787,87 6.925,80 -1,99%

ΥΓΕΙΑ 107,06 93,58 +14,40%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.374,96 1.343,21 +2,36%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 967,38 923,54 +4,75%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 21/3 541,70 -1,25% 60.528

Τρίτη 22/3 544,30 +0,48% 48,462

Τετάρτη 23/3 551,31 +1,29% 51,472

Πέμπτη 24/3 557,04 +1,04% 36,448

Παρασκευή 25/3 — —ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr