Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόληψη 18 ατόμων για πυρασφάλεια

694665-1_26.jpg

09-05-2016 17:53

Την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η διάρκεια απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες (3) μήνες, για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφαλείας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στις 3/5.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η πρόσληψη:

Δώδεκα (14) ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας.

Δύο (2) ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου για χειρισμό των πυροσβεστικών οχημάτων.

Δύο (2) ΔΕ Οδηγών.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στα πυροφυλάκια αρμοδιότητας του Δήμου και θα περιπολούν στο χώρο πρασίνου του Υμηττού. Επίσης θα καθαρίσουν οικόπεδα του Δήμου από χόρτα και φρεάτια και θα επεμβαίνουν σε έκτακτα περιστατικά.

Η απόφαση υπόκειται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην οποία και έχει αποσταλεί. Μετά την έγκριση θα ακολουθήσει η σχετική ανακοίνωση για τις προσλήψεις η οποία αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr