Συμφωνίας Συνεργασίας στη Δημόσια Υγεία μεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου

343093-50ce7b27ed839d96b1122b3a8113b58b_l.jpg

06-05-2016 17:28

Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας, υπέγραψαν το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Αλβανίας και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Κοσσόβου.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού, η βελτίωση της απόδοσης των οικείων συστημάτων υγείας και η ενίσχυση της σχετικής επιστημονικής έρευνας στη δημόσια υγεία.

Η συμφωνία προβλέπει την εναρμόνιση των στρατηγικών δημόσιας υγείας των δύο χωρών και τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως θέσπιση κοινών δεικτών για την αξιολόγηση της δημόσιας υγείας, σύνταξη εκθέσεων, διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, κατάρτιση επαγγελματιών υγείας, ανταλλαγές πληροφοριών και προσωπικού.ΠΗΓΗ : Onmed.gr


loading...