Πανελλήνιες 2016: Πόσο θα πληρωθούν οι βαθμολογητές και οι επιτηρητές

695394-pan.jpg

11-05-2016 19:02

Μέχρι νεοτέρας ισχύει η απόφαση του 2012 που καθορίζει την αποζημίωση των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).

Για κάθε γραπτό οι βαθμολογητές – αναβαθμολογητές για θα αποζημιωθούν με 2,10 ευρώ. Σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται ποσό εφάπαξ αποζημίωσης εφόσον βαθμολογήσει συνολικά από ένα μέχρι και είκοσι γραπτά και μόνο για τα μαθήματα στα οποία ο συνολικός αριθμός των τετραδίων του Βαθμολογικού Κέντρου δεν υπερβαίνει τα 50,00€.

Οι επιτηρητές για κάθε μέρα επιτήρησης θα αποζημιωθούν με 15 ευρώ. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα θα λάβουν 12,00 ευρώ.

Διαβάστε εδώ όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις πανελλήνιες 2016

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις των Λυκειακών Επιτροπών αυτές διαμορφώνονται ως εξής:

 • Πρόεδρος 344,00€
 • Μέλη 270,00€
 • Γραμματέας 270,00€
 • Βοηθοί Γραμματείς 222,00€
 • Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 344,00€
 • Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης 12,00€
 • β. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ.(Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
 • Πρόεδρος 344,00€
 • Μέλη 270,00€
 • Γραμματέας 270,00€
 • Βοηθοί Γραμματείς 222,00€
 • Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 344,00€

Δείτε εδώ πού θα κυμανθούν οι Βάσεις 2016

Επίσης, σε όσους συμμετέχουν στις επιτροπές έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αθλητών και άλλα, οι αμοιβές τους προσαυξάνονται εφόσον απασχολούνται Σάββατα ή Κυριακές ή, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργάσιμες ημέρες μετά την 30η Ιουνίου και με παράλληλη μη χρήση τους ως ημερών θερινής άδειας, προσαυξάνεται, για κάθε ημέρα εργασίας, ως εξής:

Α) Μέλη Δ.Ε.Π., Α.Ε.Ι. ή Ε.Π., Τ.Ε.Ι. κατά 50 ευρώ.

Β) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, ιατροί, νομικοί σύμβουλοι ή άλλοι εκπρόσωποι της νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά 43 ευρώ.

Γ) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από την έννομη σχέση με την οποία συνδέονται μ’ αυτό, εφόσον έχουν βαθμό:

 • Α΄ και Β΄ κατά 35 ευρώ,
 • Γ΄ και Δ΄ κατά 30 ευρώ και
 • Ε΄ και ΣΤ΄ κατά 25 ευρώ.

Δ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου κατά 20 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...