Περιφέρεια Αττικής: Πρόσληψη 58 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

695030-eksetaseis.jpg

10-05-2016 21:11

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής θα γίνουν προσλήψεις.

Εγκρίνεται η πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Διαβάστε την ΑΠΟΦΑΣΗΠΗΓΗ : Newsbomb.gr